Ook de bewijsregels werden in een nieuw kleedje gestoken
 16/05/2019 | Articles
Ook de bewijsregels werden in een nieuw kleedje gestoken

Ook de bewijsregels werden in een nieuw kleedje gestoken

In het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2019 werd de Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, gepubliceerd.

Ondanks deze vroege publicatie treedt deze wet pas in werking op 20/11/2020.

Er wordt dus een boek 8 ingevoegd dat als titel “Bewijs” draagt en bestaat uit drie hoofdstukken, zijnde:

- een hoofdstuk 1 met algemene bepalingen, waaronder:

o    definities (geschrift, handtekening, elektronische handtekening, onderhandse akte, authentieke akte, getuigenis, feitelijk vermoeden, enz…)

o    het aanvullend karakter van de bewijsregels

o    het voorwerp van het bewijs

o    de bewijslast

o    de bewijsstandaard

o    wettelijke vermoedens

 

- een hoofdstuk 2 over de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, waaronder:

o    algemene bepalingen

o    uitzonderingen op het gereglementeerde bewijsstelsel

 

- een hoofdstuk 3 over de bewijsmiddelen, waaronder

o    bewijs door ondertekend geschrift

o    bewijs door getuigen

o    bewijs door feitelijke vermoedens

o    bekentenis

In het oog springend zijn volgende opvallende verschillen met het huidige bewijsrecht:

- Voortaan is de bewijsregeling er één dat een geschrift slechts nodig is voor een bedrag gelijk of hoger dan 3.500,00 (thans is dit 375,00 €). Beneden dat bedrag is de bewijsregeling dus vrij en derhalve met alle middelen kan worden bewezen.

 

- In tegenstelling tot vandaag kan de rechter bepalen wie de bewijslast dient te dragen. Hij zal dit evenwel bijzonder moeten motiveren. Hij kan de bewijslast bovendien pas omkeren nadat hij alle nuttige onderzoeksmaatregelen heeft bevolen, gecontroleerd heeft dat de partijen meewerken aan de bewijsvoering en vaststelt dat er nog steeds geen voldoende bewijs is geleverd.

 

- Er is een vrije bewijsvoering tussen ondernemingen, van de partij die geen onderneming is tegen de onderneming, maar er is geen vrije bewijsvoering van de onderneming tegen de partij die geen onderneming is.

 

- De wettelijke bewijswaarde van een aanvaarde of niet betwiste verkoopfactuur wordt uitgebreid tot alle facturen, ongeacht de achterliggende overeenkomst.

 

- De aanvaarding van een factuur door iemand die geen onderneming is, maakt slechts een feitelijk vermoeden uit.

 

Uiteraard zullen wij in latere newsletters nog dieper terugkomen op de wijzigingen. Mocht u vragen hebben, kan u steeds bij SUB ROSA LEGAL terecht.

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search