Het Vlaams Huurdecreet: pas tijdig uw overeenkomsten aan!
In een eerdere nieuwsbrief hebben we de grote krachtlijnen reeds uiteengezet van het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet.Op 7 december 2018 is dit Vlaams Huurdecreet in zijn finale vorm gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om van kracht te zijn vanaf 1 januari 2019.De federale Woninghuurwet blijft onverminderd van toepassing als aanvullend recht (artikel 3).
Opgepast: betaal op tijd uw rolrechten!
Het voeren van een procedure voor de rechtbank brengt logischerwijze heel wat kosten met zich mee. Dit is niet enkel het geval voor de partijen, maar ook voor de FOD Justitie. Deze kosten worden deels opgevangen door de verplichte rolrechten. De rolrechten zijn de vergoedingen die betaald dienen te worden naar aanleiding van het inleiden van een zaak voor de rechtbank. Voor zaken die worden ingeschreven vanaf 1 februari 2019 zal deze nieuwe regel
Les droits intellectuels, nouvel outil financier ?
Depuis la modification profonde de la législation sur le gage, les droits intellectuels enregistrés peuvent être utilisés à titre de sûreté.Aujourd’hui, le contrat de gage ne requiert plus de dépossession pour pouvoir être conclu. Ce qui permet au titulaire d’un droit intellectuel, défini comme un bien meuble incorporel, de le mettre en gage.

GDPR GBA - Controle : Niews

 03/01/2019 | Reedijk Marie-Louise | Articles
GDPR GBA - Controle : Niews
Sinds 25 mei 2018 tot op heden zijn er 3.599 informatievragen gesteld in tegenstelling tot 2017, toen waren het er 2.145. Er zijn 148 klachten/verzoeken ingediend i.t.t. de 76 klachten in 2017 en zijn er ondertussen 137 adviesdossiers geopend, waar het er in 2017 maar 44 waren.
La « nouvelle » clause de réserve de propriété - Entrepreneur non-payé ? Un nouveau moyen pour limiter la casse.
La nouvelle législation sur le gage permet à l’entrepreneur de se ménager une garantie sur les matériaux qu’il utilise lors de son travail dans le cas où il ne serait pas payé. Ainsi, à défaut de pouvoir récupérer l’ensemble de ses prestations, l’entrepreneur pourra limiter la casse en récupérant la valeur des matériaux qu’il a utilisés durant le chantier.
Showing 1 - 5 of 32 (Page 1)

Categories

Recent Articles

Blog Search