Nieuw in onze Legal Concept Store!
 05/12/2018 | Articles
Nieuw in onze Legal Concept Store!

 

Op 29 november 2018 heeft Sub Rosa Legal een seminarie georganiseerd aangaande het bouwrecht, de Trade Secrets en de GDPR.

In het verlengde hiervan zullen er in onze Legal Concept Store de volgende nieuwe contracten en diensten worden aangeboden:

 

Het ‘nieuwe’ pandcontract.

Onze Legal Concept Store biedt een nieuwe pandovereenkomst aan.

Sedert de nieuwe Pandwet van 11 juli 2013 op 1 januari 2018 in werking is getreden, is het aangewezen zeer omzichtig te zijn bij het opstellen van een pandovereenkomst, en wel om de volgende redenen:

  • Voortaan kan het in pand gegeven goed in het bezit blijven van de pandgever en kan deze het verder blijven gebruiken;
  • De procedure tot uitwinning of realisatie van het in pand gegeven goed kan voortaan (tussen niet-consumenten) contractueel worden geregeld zonder dat een rechterlijke tussenkomst vereist is;
  • Ten aanzien van consumenten dient er verplicht een overeenkomst te worden opgesteld welke minimale vermeldingen dient te bevatten.

Bovendien en ten einde meer zekerheid te bekomen verdient het aanbeveling dat de pandovereenkomst wordt geregistreerd in het pandregister.

 

De clausule van eigendomsvoorbehoud

Onze Legal Concept Store biedt tevens een clausule van eigendomsvoorbehoud aan.

Deze clausule wordt doorgaans ingevoegd in algemene voorwaarden.

Wanneer deze clausule van eigendomsvoorbehoud wordt geregistreerd in het pandregister, bent u bijvoorbeeld als aannemer of onderaannemer beter beschermd en heeft u een extra zekerheid tot betaling van de kostprijs van de materialen die zouden worden verwerkt in het gebouwde onroerend goed.

 

GDPR voor advocaten

Onze Legal Concept Store biedt een package aan voor advokatenkabinetten die nog steeds niet GDPR-conform zijn, maar het noodgedwongen dienen te worden: een juridische-praktische en/of informatica-audit op grond waarvan aan de gegevensbeschermingsautoriteit kan worden aangetoond dat de nodige GDPR-stappen werden ondernomen.

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search