Slechte wanbetalers ook in Europa onveilig
 29/10/2018 | Articles
Slechte wanbetalers ook in Europa onveilig

Indien u geconfronteerd wordt met een Europese onderneming die haar facturen niet betaalt,  kan u voortaan ook gebruik maken van de buitengerechtelijke procedure tot  invordering van onbetwiste schuldvorderingen door een gerechtsdeurwaarder.  Hierdoor beschikt u over een extra mogelijkheid om de correcte betaling van uw facturen zowel in België, als elders in Europa te verzekeren.

 

  1.      Eenvoudige  invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden

Onbetaalde facturen zijn ontzettend vervelend. Deze schuldvorderingen maken deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering: ze moeten op tijd betaald worden om de continuïteit van de onderneming niet in het gedrang te brengen. Wanneer het gaat om een onbetwiste geldschuld tussen twee professionelen, kan de schuld eenvoudig via gerechtsdeurwaarder geïnd worden, zonder gerechtelijke tussenkomst.

De vereenvoudigde invorderingsprocedure moet verplicht ingeleid worden door een advocaat. Deze zal nagaan of de facturen daadwerkelijk onbetwist zijn, en of de betrokken partijen beiden professioneel actief zijn.

  1.      Enkel voor betrekkingen tussen professionelen

De vereenvoudigde invorderingsprocedure is enkel toegankelijk voor professionele ondernemingen met betrekking tot hun professionele activiteit in de ruime zin (B2B). Vandaar dat de vereiste gesteld werd dat beide partijen moeten ingeschreven zijn in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO).

Een groot nadeel hiervan is dat de procedure onbruikbaar wordt indien een buitenlandse onderneming betrokken is. Een buitenlandse onderneming heeft immers enkel een inschrijving in de KBO indien zij een kantoor heeft in België. Nochtans is zij doorgaans wel ingeschreven bij een buitenlandse ondernemingsdatabank die vergelijkbaar is met de KBO.

  1.      Sinds 1 oktober 2018 ook voor Europese ondernemingen

Om hieraan te verhelpen is vanaf 1 oktober 2018 de inschrijvingsvereiste uitgebreid. Een inschrijving bij een Europese ondernemingsdatabank die bij Koninklijk Besluit werd gelijkgesteld met een inschrijving in de KBO, volstaat voortaan om gebruik te maken van de buitengerechtelijke invorderingsprocedure.

Thans is deze gelijkstelling gebeurd voor de ondernemingsdatabanken van zeven Europese landen:

        - Nederland     Het Handelsregister
        - Frankrijk         Le Registre du commerce et des sociétés
        - Duitsland       das Handelsregister
        - Luxemburg    le Registre de commerce et des sociétés
        - Italië              Il Registro delle Imprese
        - Spanje           El Registro Mercantil
        - Oostenrijk      das Firmenbuch

 Concreet betekent dit het volgende:

Indien u aldus geconfronteerd wordt met een buitenlandse onderneming die actief is in België, maar enkel ingeschreven is in één van bovenstaande Europese ondernemingsregisters, kan u voortaan ook gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden. Dit biedt u een extra mogelijkheid om de correcte betaling van uw facturen zowel in België als elders in Europa te verzekeren.

Indien u zelf problemen ondervindt met binnenlandse of buitenlandse handelspartners, aarzel niet ons te contacteren voor alle advies ter zake: https://www.sub-rosa.be/nl/contact-opnemen

 

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search