Wat te doen met GDPR en uw bewakingscamera’s
 29/10/2018 | Articles
Wat te doen met GDPR en uw bewakingscamera’s

Heeft u op het werk bewakingscamera’s staan? Weet dan dat u deze niet alleen moet registreren, maar in het verlengde van de GDPR moet de verantwoordelijke ook een register bijhouden en pictogrammen plaatsen om de mensen te informeren!

Weet dat met de inwerkingtreding van de GDPR de overheid haar regels voor de camerabewaking heeft aangescherpt.

Wat moet u precies doen?

 

        - De aangifte doen tot plaatsing of gebruik van bewakingscamera's;
        - Het bijhouden van een register van beeldverwerkingsactiviteiten;
        - Het plaatsen van pictogrammen.


Hoe doet u dit?

De aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's gebeurt op elektronische wijze via het centraal e-loket voor de aangifte van bewakingscamera's (www.aangiftecamera.be)

 
Waarvoor dient u een aangifte te doen?

Een aangifte wordt ingediend per plaats die door camera's wordt bewaakt.
  

Wat geeft u aan?

De aangifte bevat de volgende gegevens:

1. De identificatie van de aangever of de verantwoordelijke;

2. Het type van betrokken plaats, met name niet-besloten plaats of besloten plaats;

3. Het hoofdadres van deze plaats;

4. Het type bewakingscamera, met name vaste of mobiele camera's;

5. De lokalisatie van de bewakingscamera's;

6. Indien het gaat om een besloten plaats, het feit dat deze bewakingscamera's al dan niet verbonden zijn met een alarmsysteem;

7. De plaats waar de beelden worden verwerkt;

8. Het feit dat de bewakingscamera's al dan niet permanent werken;

9. Het feit dat de beelden al dan niet worden opgenomen, en zo ja, het feit dat deze opname al dan niet continu plaatsvindt, en de bewaartermijn van de beelden;

10. Het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd;

11. De contactpersoon voor de toegang tot de beelden en de contactgegevens van deze persoon;

12. De verklaring dat het camerabewakingssysteem conform is met de principes vermeld door de wet van 21 maart 2007 en door de reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens.    

Wees opgepast: dit moet jaarlijks gebeuren, indien u dit nalaat kan de aangifte uit de gegevensbank worden geschrapt.

Hoe ziet het register eruit?

Het register van beeldverwerkingsactiviteiten bevat de ongeveer dezelfde gegevens als een register in het kader van de GDPR, maar dan meer gericht op de verwerking van beelden. 

Net zoals voor het verwerkingsregister dient de verantwoordelijke voor de verwerking van de bewakingsbeelden het register te bewaren zolang hij met de bewakingscamera's een beeldverwerking uitvoert.

Hij ziet erop toe dat dit register wordt bijgehouden door regelmatig de juistheid van de gegevens die erin opgenomen zijn, te controleren.

Indien u hier hulp voor nodig heeft, kunt u gerust beroep doen op Sub Rosa Legal.

 

Marie-Louise Reedijk

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search