Wegenwerken in Brussel ? Nieuwe vergoedingsregeling voor handelaars vanaf 25 maart 2019
 08/03/2019 | Articles
Wegenwerken in Brussel ? Nieuwe vergoedingsregeling voor handelaars vanaf 25 maart 2019

 

We kennen het allemaal wel, de straten die wekenlang geblokkeerd zijn door openbare werken en de mobiliteit die flink in de war wordt gestuurd. Voor handelaars is deze situatie des te vervelender. Hun zaak wordt moeilijk bereikbaar en bijgevolg verliezen zij inkomsten en mogelijks zelfs cliënteel.

Vanaf 25 maart 2019 kunnen Brusselse handelaars aanspraak maken op een schadevergoeding tussen 2.000,00 EUR en 2.700,00 EUR voor deze gederfde inkomsten.

Deze regeling vervangt de huidige regeling waarbij een vergoeding van 73,30 EUR wordt toegekend voor elke dag dat de handelszaak moet sluiten ten gevolge van werken.

 

Voorwaarden

De handelszaak mag niet meer dan 9 voltijdse werknemers in dienst hebben genomen, met uitzondering van studenten en uitzendkrachten. Ook mogen de jaarlijkse omzet of de financiële balans niet meer bedragen dan 2 miljoen euro.

De steun kan enkel worden toegekend indien de handelszaak gelegen is aan een werffase van niveau 2, wat wil zeggen dat het autoverkeer of openbaar vervoer in minstens één rijrichting onderbroken moet zijn, en dit gedurende minstens 29 opeenvolgende kalenderdagen.

Bovendien moet de handelaar een activiteit uitoefenen die voorkomt in de lijst die is toegevoegd bij het besluit van de Brusselse regering. De NACEBEL-code die is toegewezen door de BTW-administratie wordt gebruikt om de hoofdactiviteit van de handelaar te bepalen.

 

Bedrag van de vergoeding

Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding verschilt naargelang het aantal personeelsleden dat de handelaar in dienst heeft. De exacte bedragen zijn de volgende:

- 2.000,00 EUR voor een handelszaak die minder dan twee voltijdse personeelsleden in dienst heeft

- 2.350,00 EUR voor een handelszaak die twee tot vijf voltijdse personeelsleden in dienst heeft

- 2.700,00 EUR voor een handelszaak die vijf tot tien voltijdse personeelsleden in dienst heeft

De vergoeding is éénmalig, maar zij kan hernieuwd worden voor elke periode van 180 dagen.

 

Procedure

De handelaar die geconfronteerd wordt met een werffase van niveau 2, dient de steunaanvraag in te dienen bij BEW (Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) door middel van een typeformulier. Het typeformulier somt de bijlagen op die de handelaar aan zijn steunaanvraag moet voegen.

 

Controle

De inspecteurs van de directie BEW van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zijn bevoegd om inspectie uit te oefenen op de correcte toekenning van de schadevergoeding.

 

Aarzel niet voor meer informatie om contact op te nemen met ons advocatenkantoor Sun Rosa Legal. Wij staan steeds ter beschikking om uw vragen te beantwoorden per mail lucas.lenaerts@sub-rosa.be of op afspraak.

 

Lucas Lenaerts
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search