Sidney LEFÈVRE

Advocaat
Docent

Lid van de balie van Brussel sinds 2002.

Grondige kennis van handelsrecht (contracten, onderhandelingen, geschillen), aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, pachtrecht, verkeersrecht en wet op de private veiligheid (bewaking - "Wet Tobback"), strafrecht.
Doceert sinds 2009 aan het EFP (Infac-Infobo) "Toepassing van de rechten en plichten van gemeen recht" en "Studie van de regelgeving inzake bewaking en diepgaande studie van de rechten en plichten van beveiligingsagenten".

Talen: Frans, Nederlands, Engels.