Intellectuele eigendom

Het geheel van de inhoud beschikbaar op onze website, waaronder, zonder dat deze opsomming limitatief is, de teksten, de documenten, de logo’s, de afbeeldingen…, is eigendom van SUB ROSA LEGAL en beschermd door de bepalingen van het boek XI van het Wetboek Economisch Recht evenals door elke andere toepasselijke wettelijke bepaling.

Elke weergave of reproductie, volledig of gedeeltelijk, duurzaam of tijdelijk, op eender welke drager van eender welk element van onze website of onze aangeboden diensten, zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van SUB ROSA LEGAL is verboden en maakt een vorm van namaak uit, die kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke veroordelingen.