Een bedrijf starten: de stappen om een bedrijf op te richten
In dit artikel worden de verschillende stappen beschreven die moeten worden ondernomen om een vennootschap op de juiste wijze op te richten.

Overdracht van aandelen of van een handelsfonds?

 03/05/2022 | Peterkenne Jean-Marc |
Overdracht van aandelen of van een handelsfonds?
Een onderneming kan worden overgedragen via de overname van aandelen, ook bekend als een share deal, of via de overname van een handelsfonds, ook bekend als een asset deal.Beide transacties zijn echter juridisch en fiscaal geheel verschillend met andere rechtsgevolgen die wij hieronder beknopt zullen uiteenzetten.

De Gerechtelijke Reorganisatie

 21/04/2022 | Thierry DECOSTER | Artikels
De Gerechtelijke Reorganisatie
Les entreprises n'aiment pas être confrontées à des difficultés financières. Toutefois, ces difficultés peuvent être temporaires, de sorte qu'avant de penser à la faillite, on peut d'abord demander une réorganisation judiciaire.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement en gerechtelijke reorganisatie
De lezer dient zich er echter van bewust te zijn dat in het kader van het beheer van vennootschappen, naast de "voor de hand liggende" strafbare feiten zoals fraude, verduistering, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het WVV ook voorziet in correctionele straffen voor een reeks eenvoudige nalatige handelingen, zonder misdadig opzet. Enkele voorbeelden zijn: het niet voorleggen van de jaarrekening aan de algemene vergadering, het
Aansprakelijkheden van bestuurders van vennootschappen en verenigingen
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Boek XX van het Wetboek economisch recht is de aansprakelijkheidsregeling voor rechtspersonen herzien.De nieuwe regels zijn verspreid over de twee wetboeken en in dit artikel zal worden getracht de belangrijkste aansprakelijkheden uit te leggen, zodat u als ondernemer de juiste beslissingen kunt nemen met betrekking tot het beheer van uw bedrijf.

Blog Search

Categories

Recent Articles