Europa komt uw rekeningen controleren

 2021-06-18 14:13:22 | Peterkenne Jean-Marc | Artikels
Europa komt uw rekeningen controleren
Op 1 juni 2021 zou het Europees openbaar ministerie met zijn activiteiten kunnen beginnen. Dit project is het resultaat van de gemeenschappelijke wil van een twintigtal lidstaten om fraude, corruptie, witwassen van geld en BTW-fraude op Europees niveau te bestrijden. Tot nu toe had elk land de bevoegdheid om in deze aangelegenheden individueel op te treden.

L’Europe vient contrôler vos comptes

 2021-06-18 14:04:30 | Julien de CARTIER | Artikels
L’Europe vient contrôler vos comptes
Le 1er juin 2021, le parquet européen a pu commencer ses activités. Ce projet est issu d’une volonté commune d’une vingtaine d’états membres de lutter contre la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent ainsi que la fraude à la TVA au niveau européen. En effet, jusqu’à présent, chaque pays avait le pouvoir d’agir dans ces matières de manière individuelle.

Les clauses abusives dans les pactes d'actionnaires

 2021-06-04 15:50:10 | Thierry DECOSTER | Artikels
Les clauses abusives dans les pactes d'actionnaires
Les pactes d'actionnaires peuvent contenir diverses dispositions, chacune soumise à son propre régime juridique, telles que des mandats, des options, des clauses de non-concurrence et de confidentialité.

IKEA goes dual !

 2021-06-01 14:35:00 | Jordan MABIALA | Artikels
IKEA goes dual !
IKEA BELGIUM NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht en een dochtermaatschappij van de bekende Zweedse IKEA Groep.

Blog Search

Categories

Recent Articles