De wet van 21 maart 2021: een vereenvoudigde procedure van gerechtelijke reorganisatie?
De wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 is op 26 maart in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De onrechtmatige bedingen in de aandeelhoudersovereenkomst
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen verschillende afspraken bevatten die ieder aan hun eigen juridisch regime onderworpen zijn, zoals lastgevingen, opties, niet-concurrentie en geheimhoudingsovereenkomsten.
La loi du 21 mars 2021 : une procédure de réorganisation judiciaire simplifiée ?
La loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus de1992 a été publiée au Moniteur belge le 26 mars dernier.

IKEA goes dual !

 2021-05-21 14:47:16 | Jordan MABIALA | Artikels
IKEA goes dual !
La SA IKEA BELGIUM est une société anonyme de droit belge, filiale du célèbre groupe suédois IKEA. Dans l’ancien Code des sociétés, une société anonyme devait nécessairement être administrée par un conseil d’administration, ce qui était également le cas d’IKEA BELGIUM.

Blog Search

Categories

Recent Articles