Vers la fin du dumping social ?

 2020-07-22 11:15:23 | Julien de CARTIER | Artikels
Vers la fin du dumping social ?
La création du marché unique de l’Union européenne, malgré ses nombreux avantages, a vu naître de nouvelles formes d’inégalités. C’est le cas du dumping social que nous observons en Europe entre la « vieille » Europe ( France, Allemagne, Belgique, etc.) et ce qui est généralement appelé l’Europe de l’Est (Bulgarie, Hongrie, Roumanie, etc.).
L'impact du coronavirus sur les réservations de vacances
Vous avez acheté un billet d'avion, réservé un voyage ou loué une voiture sur votre lieu de destination et la pandémie a empêché votre départ ? Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de vos droits, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen

 2020-07-22 10:23:18 | Sarah ELSLANDER | Artikels
De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen
Kocht u een vliegtuigticket, boekte u een reis of huurde u een auto op de plaats van uw bestemming en heeft de pandemie uw vertrek belet? Onderstaand vindt u een kort overzicht van waar u recht op heeft, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.
Schuldbekentenissen uitgaande van handelaars: het Hof van Cassatie spreekt klare taal!
Artikel 1326, eerste lid B.W. bepaalt dat een schuldbekentenis slechts geldig is wanneer deze geheel met de hand wordt geschreven door de ondertekenaar; of minstens dient de ondertekenaar bij zijn handtekening een “goed voor” of “goedgekeurd voor” met de hand toe te voegen, waarbij de som of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt.
Niet-concurrentieverplichting voor ex bestuurders: het Cassatie-arrest van 25/06/2020 noopt tot extra voorzichtigheid
Bestuurders hebben ten aanzien van de onderneming een loyauteitsplicht. Uit deze plicht volgde volgens historische rechtspraak een niet-concurrentieplicht, dewelke gebaseerd is op de aanvullende werking van de goede trouw.

Blog Search

Categories

Recent Articles