Privacy Verklaring

Last Updated: 01/06/2018

 

Doel van het beleid

Sub Rosa Legal hecht veel waarde aan discretie, het beroepsgeheim en de privacy van haar cliënten.

Sub Rosa Legal gaat op een verantwoordelijke manier om met uw persoonsgegevens en wil u hierover informeren.

Dit beleid kan worden aangepast: u kunt dit nagaan aan de hand van de hierboven vermelde datum.

Sub Rosa Legal verwerkt uw persoonsgegevens conform de AVG. 

Mochten er vragen zijn in kader van deze verwerking, verwijzen we u door naar gdpr@sub-rosa.be.

 

1)     Wettelijke informatie

Sub Rosa Legal BV, Livornostraat 13-15, 1060 Brussel, België.

Tel. +32 2 538 32 50

Fax. +32 2 538 07 99

BTW nr. 882.412.958

2)     Hoe kan u ons contacteren?

In kader van vragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens kan u zich richten tot gdpr@sub-rosa.be. Uw vraag zal binnen de 48 uur behandeld worden.

3)     Hoe en waarom verwerken we persoonsgegevens?

Sub Rosa Legal verwerkt uw persoonsgegevens om de diensten waarop u zich heeft ingetekend te verzekeren en te optimaliseren.

Sub Rosal Legal houdt voor verschillende doeleinden gegevens bij. Deze doeleinden zijn de volgende:

  •        Ter uitvoering van onze dienstverlening

o   In het kader van de contractuele relatie

o   In het kader van inschrijving voor evenementen die door of mede door Sub Rosa Legal worden gegeven.

In dit kader verwerkt Sub Rosa Legal uw persoonsgegevens op basis van een contractuele noodzakelijkheid zolang het contract lopende is en voor een periode van 5 jaar na afsluiting van het contract.

  •        Administratie en wettelijke verplichtingen

Teneinde te voldoen aan wettelijke, administratieve en fiscale verplichtingen, houdt Sub Rosa Legal persoonsgegevens bij.

In dit kader verwerkt Sub Rosa Legal uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke rechtsgrond en dit voor een periode van 7 jaar.

  •        Recruitment

In het kader van aanwervingen houdt Sub Rosa Legal CV’s bij.

Hiertoe verwerkt Sub Rosa Legal persoonsgegevens op basis van de toestemming van de persoon. Sub Rosa Legal houdt deze gegevens bij voor een periode van 2 jaar.

Indien de persoon wordt aangeworven, worden deze gegevens overgebracht in het personeelsbestand, deze gegevens worden bijgehouden op basis van een contractuele noodzaak. Sub Rosa Legal houdt alsdan deze gegevens bij zolang het arbeidscontract loopt. Op het einde van het contract worden de gegevens bij gehouden gedurende een periode van 1 jaar, met uitzondering van de boekhoudkundige en fiscale gegevens die onder de administratieve verplichtingen vallen.

  •        Marketing

Om te informeren over nieuwe juridische onderwerpen, evenementen en andere gerelateerde informatie stuurt Sub Rosa Legal nieuwsbrieven.

Sub Rosa Legal verwerkt alsdan persoonsgegevens op basis van de toestemming van de persoon. Sub Rosa Legal houdt deze gegevens bij voor een periode van 3 jaar.

4)     Cookies

De website van Sub Rosa Legal maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer bewaard worden. De zogenaamde functionele cookies zijn noodzakelijk voor een optimale werking van onze website.

Andere cookies, de analytische, kwantificeren de bezoeken aan onze site en uw surfgedrag. Ze worden gebruikt om ons aanbod, onze campagnes en onze website te verbeteren. Deze analytische cookies zijn onderworpen aan uw toestemming en kunnen worden geweigerd. Als u deze cookies accepteert, garanderen wij u dat de verwerkte gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden noch aan derden doorgegeven worden.

Na uw bezoek aan de website kunt u nog altijd de cookies die aan het einde van uw sessie niet automatisch verwijderd werden, alsnog verwijderen in de instellingen van uw browser.

5)     In geval van een klacht

Op elk ogenblik heeft u het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, deze te laten rechtzetten of aan te passen, te laten verwijderen, of bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan waarvoor u uw akkoord heeft gegeven.  U heeft ook het recht om uw gegevens over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u zich richten tot gdpr@sub-rosa.be

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be). Indien u klacht zou neerleggen,  vragen wij u om ook contact op te nemen met Sarah Elslander (sarah.elslander@sub-rosa.be). Wij willen namelijk samen met u het probleem oplossen.