Recht voor professionals

SUB ROSA LEGAL richt zich onder meer op professionals in volgende sectoren: automobiel, transport en luchtvaart, industrie, detailhandel en distributie, onroerend goed, bouwsector, gezondheid, muziek en entertainment, IT en nieuwe technologieën, niet-commerciële verenigingen, toerisme ...

Onze experts begeleiden u in:

Handelsrecht en contractenrecht

Preventieve informatie, onderhandeling, opstellen van op maat gemaakte contracten, contractuele aansprakelijkheid, invordering van schulden ...
Contactpersonen :

Ondernemingsrecht

Oprichting van bedrijven, overdracht van ondernemingen en activa, liquidatie, gerechtelijke reorganisatie, herstructurering, overdracht, faillissementen, bestuurdersaansprakelijkheid, governance, ...
Contactpersonen :

Intellectuele eigendom

Merkenrecht, auteursrechten, octrooien, nieuwe technologieën ...
Contactpersonen :

Aansprakelijkheidsrecht – Bouwrecht

Verantwoordelijkheid van de betrokkenen bij de bouw (architecten, aannemers, studiebureau, technische controle, ...), tienjarige aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor kleine en verborgen gebreken, ...
Contactpersonen :

Private veiligheid en bewaking (“Wet Tobback”)

Advies aan en begeleiding van beveiligingsbedrijven en -agenten, beroep tegen weigering van ministeriële identificatiekaart, administratieve boetes ...
Contactpersonen :

Verkeersrecht - Verzekeringen – Lichamelijk letsel

Wegcode, overtredingen, verantwoordelijkheden, schadevergoedingen, ...
Contactpersonen :

GDPR-pakket voor advocaten door advocaten

We hebben een specifiek GDPR-pakket voor advocatenkantoren uitgewerkt. Wij zullen u doorheen de nodige stappen helpen zodat uw advocatenkantoor GDPR conform wordt.

Meer weten