Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement en gerechtelijke reorganisatie
De lezer dient zich er echter van bewust te zijn dat in het kader van het beheer van vennootschappen, naast de "voor de hand liggende" strafbare feiten zoals fraude, verduistering, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het WVV ook voorziet in correctionele straffen voor een reeks eenvoudige nalatige handelingen, zonder misdadig opzet. Enkele voorbeelden zijn: het niet voorleggen van de jaarrekening aan de algemene vergadering, het
Aansprakelijkheden van bestuurders van vennootschappen en verenigingen
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Boek XX van het Wetboek economisch recht is de aansprakelijkheidsregeling voor rechtspersonen herzien.De nieuwe regels zijn verspreid over de twee wetboeken en in dit artikel zal worden getracht de belangrijkste aansprakelijkheden uit te leggen, zodat u als ondernemer de juiste beslissingen kunt nemen met betrekking tot het beheer van uw bedrijf.

Debiteurenbeheer en wanbetaling in een B2B-context

 2022-03-03 10:18:00 | Rouvroy Gilles | Artikels
Debiteurenbeheer en wanbetaling in een B2B-context
Een nauwgezet debiteurenbeheer is cruciaal voor de financiële gezondheid van uw onderneming. Indien u zelf vaak geconfronteerd wordt met laattijdige betalingen of wanbetalers, loopt u het risico dat uw onderneming zelf haar betalingsverplichtingen niet meer kan voldoen. Een klassiek domino-effect. In dit artikel behandelen we 9 veelgestelde vragen over wanbetalingen en invorderingen in een Business to Business-context.

Blog Search

Categories

Recent Articles