Slechte wanbetalers ook in Europa onveilig

 2018-10-29 19:15:27 | Marie-Louise REEDIJK | Artikels
Slechte wanbetalers ook in Europa onveilig
Indien u geconfronteerd wordt met een Europese onderneming die haar facturen niet betaalt, kan u voortaan ook gebruik maken van de buitengerechtelijke procedure tot invordering van onbetwiste schuldvorderingen door een gerechtsdeurwaarder.

Wat te doen met GDPR en uw bewakingscamera’s?

 2018-10-29 19:03:25 | Marie-Louise REEDIJK | Artikels
Wat te doen met GDPR en uw bewakingscamera’s?
Heeft u op het werk bewakingscamera’s staan, weet dan dat u deze niet alleen moet registreren, maar in het verlengde van de GDPR moet de verantwoordelijke ook een register bijhouden en pictogrammen plaatsen om de mensen te informeren!
Qu’est-ce qu’une rue scolaire et comment la reconnaître ?
Artikel in het Frans
Het Vlaams Huurdecreet is goedgekeurd: wat verandert er bijvoorbeeld voor vrienden die samenwonen.
De nieuwigheden betreffen de opzegtermijnen, de samenwonenden, de huurwaarborg, de lasten, de verzekering en het overlijden van de huurder.

WHAT CAN SUB ROSA LEGAL DO FOR YOUR UBO?

 2018-10-03 19:50:52 | Marie-Louise REEDIJK | Artikels
WHAT CAN SUB ROSA LEGAL DO FOR YOUR UBO?
Artikel beschilkbaar in het Engels
Réglementation européenne : Internet, vers plus de contrôles ?
Artikel in het Frans beschikbaar

Blog Search

Categories

Recent Articles