Dwingende bepalingen Wetboek van Venootschappen

 2019-05-28 16:14:00 | Sandra GOBERT | Artikels
Dwingende bepalingen Wetboek van Venootschappen
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen dat in werking is getreden op 1 mei 2019 bevat natuurlijk een aantal dwingende of suppletieve bepalingen. Deze hebben we voor u opgelijst.
Ook de bewijsregels werden in een nieuw kleedje gestoken
Op 14 mei 2019 werd de Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Hier vindt u een kort overzicht van wat dit nieuwe wetboek nu net inhoudt.
La gestion d’une société et le Code des Sociétés et Associations
Avec la venue du Code des Sociétés et Associations (ci-après CSA), le législateur a profité de l’occasion pour remettre à neuf les modèles de gestion des sociétés.
Entrée en vigueur du CSA : dates importantes pour la modification des statuts
En tant qu'entrepreneur, il ne vous aura pas échappé que le Code des Sociétés et Associations (ci-après CSA) est entré en vigueur le 1er mai 2019. Quelles sont les règles applicables à votre entreprise et à quel moment sont-elles d’applications ? Ces questions font l'objet d'un régime transitoire complexe. Nous énumérons les dates importantes pour vous.
Inwerkingtreding van het WVV: belangrijke data voor statutenwijzigingen
Als ondernemer zal het u weliswaar niet ontgaan zijn dat op 1 mei 2019 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking is getreden. Welke regels op welk moment op uw onderneming van toepassing zijn, maakt het voorwerp uit van een complexe overgangsregeling. Wij zetten voor u de belangrijke data op een rij.

Rechtsplegingsvergoeding

 2019-05-09 17:43:57 | Thierry DECOSTER | Artikels
Rechtsplegingsvergoeding
Omwille van de inwerkingtreding van het KB van 29 maart 2019 op 20 april 2019, vonden we, bij Sub Rosa Legal, het opportuun om de Rechtsplegingsvergoeding-lijst nogmaal te publiceren als handige tool.

Blog Search

Categories

Recent Articles