Rechtsplegingsvergoeding
 09/05/2019 | Artikels
Rechtsplegingsvergoeding

Eindelijk is er een uitvoeringsbesluit voor de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering.

Dit KB dateert van 29 maart 2019 en is in werking getreden op 20 april 2019.

Niettegenstaande de regels gekend zijn, vonden wij het opportuun de RPV-lijst nog eens te publiceren als handige tool voor wie er zich op dient te steunen.

Deze kan u gratis terugvinden en downloaden op: https://www.sub-rosa.be/nl/home/22-liste-des-indemnites-de-procedure.html

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles