Best verkochte producten

Toont 1 - 16 van de 16 items

0,00 € incl. btw
Hier kan u gratis een document downloaden waarin we de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen hebben opgelijst als handige tool voor u. Deze lijst werd opgemaakt enerzijds op grond van de voorbereidende werken en anderzijds op grond van aanwijzingen die mogelijks het dwingend karakter van de bepaling aangeven. Het spreekt voor zich dat...

0,00 € incl. btw
Vous pouvez télécharger ici gratuitement un document dans lequel vous trouverez une description des différentes manières dont l'organe d'administration et les assemblées générales doivent se réunir en droit des sociétés.  Nous analysons également l'impossibilité de tenir les réunions telles que décrites dans le CSA en vue du coronavirus et les mesures...

0,00 € incl. btw
Cet arrêté comprend les mesures pour protéger/soutenir les entreprises en difficulté suite à la crise du coronavirus.   Pour la clarté nous avons versé les mesures comprises dans cet Arrêté Royal dans un tableau transparent que vous trouverez dans ce produit gratuit. 

0,00 € incl. btw
Hier kan u gratis een document downloaden waarin we de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen hebben opgelijst als handige tool voor u. Deze lijst werd opgemaakt enerzijds op grond van de voorbereidende werken en anderzijds op grond van aanwijzingen die mogelijks het dwingend karakter van de bepaling aangeven. Het spreekt voor zich dat...

0,00 € incl. btw
Hier kan u gratis een document downloaden waarin u een beschrijving aantreft van de verschillende manieren waarop het bestuursorgaan en algemene vergaderingen in het vennootschapsrecht dienen samen te komen.   Verder wordt er ingegaan op de onmogelijkheid om de vergaderingen te houden zoals omschreven in het WVV gelet op het coronavirus en de door de...

0,00 € incl. btw
Dit KB omvat de maatregelen om de ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis te beschermen/ondersteunen.   Voor de duidelijkheid geven wij de maatregelen van dit KB weer in een overzichtelijke tabelvorm die u in dit gratis product kan aantreffen.

99,00 € incl. btw
NIEUW: Wilt u een VZW oprichten of de statuten van uw huidige VZW conform maken aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen? Vindt hier de standaardclausules die het conform het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient te bevatten!Dit voorbeeld van oprichtingsakte/statuten is voor u een hulpmiddel en zeker geen sluitend...

129,00 € incl. btw
NIEW (B2B) : Het bezitloos pandrecht, de zekerheid om te worden betaald, zelfs in geval van faillissement van handelspartners   Via dit nieuwe pandcontract kan de ten gelde making van de in pand gegeven goederen voortaan contractueel worden bepaald zonder tussenkomst van de rechtbank

39,00 € incl. btw
NIEUW Verhuurders: zijn uw huurcontracten al GDPR-conform en integreren zij de regionale huurwetgevingen?   In het kader van de regionale huurdecreten en de GDPR moet u als verhuurder ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die u van uw huurder ontvangt beperkt zijn tot de wettelijk toegestane/ nuttige informatie en dat deze op een correcte wijze wordt...

149,00 € incl. btw
Vous offrez à vos clients un service de vente à distance via votre site internet ? Nous vous recommandons fortement de vous protéger en présentant sur votre site des conditions générales de vente. Elles vous permettront d’encadrer le rapport juridique entre vos clients et vous-même.

359,00 € incl. btw
Wil u de kwaliteit van het bestuur van uw onderneming verbeteren door de benoeming van een externe bestuurder in uw raad van bestuur?   Zoals we in ons artikel uitvoerig beschrijven, vormen externe bestuurders een echte toegevoegde waarde voor elke raad van bestuur en de benoeming van een externe bestuurder wordt dan ook beschouwd als een goede...

0,00 € incl. btw
Hier kan u gratis de analyse van het cassatiearrest van 25/06/2020 downloaden.

0,00 € incl. btw
Eindelijk is er een uitvoeringsbesluit voor de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering. Dit KB dateert van 29 maart 2019 en is in werking getreden op 20 april 2019. Niettegenstaande de regels gekend zijn, vonden wij het opportuun de...

129,00 € incl. btw
NIEUW (B2B) : Het bezitloos pandrecht, de zekerheid om te worden betaald, zelfs in geval van faillissement van handelspartners   Via dit nieuwe pandcontract kan de ten gelde making van de in pand gegeven goederen voortaan contractueel worden bepaald zonder tussenkomst van de rechtbank
Toont 1 - 16 van de 16 items