Statuten/Oprichtingsakte VZW (NL)

99,00 € incl. btw

NIEUW: Wilt u een VZW oprichten of de statuten van uw huidige VZW conform maken aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen? Vindt hier de standaardclausules die de statuten van uw VZW dienen te bevatten, conform het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen!

Dit voorbeeld van oprichtingsakte/statuten is voor u een hulpmiddel en zeker geen sluitend voorbeeld. Indien u problemen ervaart met de inhoud, raden wij ten stelligste aan contact op te nemen met juridisch onderlegde personen.

 

Sub Rosa Legal kan u hierbij uiteraard steeds helpen.

Meer details

- +

De statuten bevatten de grondregels van de Vereniging Zonder Winstoogmerk. Ze vormen de basis van de oprichtingsakte, die bij oprichting moet worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

In de statuten staan de rechten en plichten van alle partijen die betrokken zijn bij de werking van de vereniging, zoals de leden van de algemene vergadering en de raad van bestuur. Zo omvatten zij de regels omtrent besluitvorming, toetreding en ontbinding.

Deze statuten zijn opgesteld conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat in werking is getreden op 1 mei 2019. Alle verenigingen opgericht vanaf deze datum moeten de regels van het Wetboek volgen.

Ook kan u bij DOWNLOADEN het begeleidend document vinden om u te helpen bij het invullen van de oprichtingsakte.

HulpdocumentVZW

Dit begeleidend document bevat de uitleg over hoe het voorbeeldformulier dient gebruikt te worden, enkele aandachtspunten en een stappenplan voor het oprichten van een VZW.

Downloaden (42.99k)

Andere beschikbare documenten