Zoeken

Standaardcontracten

Toont 1 - 20 van de 25 items

149,00 € incl. btw
Biedt u uw klanten een dienst voor verkoop op afstand via uw website? Wij raden u ten zeerste aan uzelf te beschermen door algemene verkoopvoorwaarden op uw site te zetten. Zij zullen u in staat stellen de juridische relatie tussen uw klanten en uzelf in te kaderen.

149,00 € incl. btw
Vous offrez à vos clients un service de vente à distance via votre site internet ? Nous vous recommandons fortement de vous protéger en présentant sur votre site des conditions générales de vente. Elles vous permettront d’encadrer le rapport juridique entre vos clients et vous-même.

359,00 € incl. btw
Vous souhaitez améliorer la qualité de la gouvernance dans votre entreprise en nommant un administrateur externe au sein de votre conseil d'administration ?   Comme nous l'avons expliqué dans notre article, les administrateurs externes constituent une véritable valeur ajoutée à tout conseil d’administration et la nomination d’un administrateur externe est...

359,00 € incl. btw
Wil u de kwaliteit van het bestuur van uw onderneming verbeteren door de benoeming van een externe bestuurder in uw raad van bestuur?   Zoals we in ons artikel uitvoerig beschrijven, vormen externe bestuurders een echte toegevoegde waarde voor elke raad van bestuur en de benoeming van een externe bestuurder wordt dan ook beschouwd als een goede...

39,99 € incl. btw
Tegenwoordig is het van groot belang dat al uw contracten (inclusief uw arbeidscontracten) voldoen aan de bepalingen van de GDPR opdat u door de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) als GDPR compliant wordt beschouwd en boetes of andere juridische problemen kan vermijden. Dit downloadbaar document bevat een template voor een overeenkomst over de...

69,99 € incl. btw
In het Belgisch Staatblad van 9 mei 2019 werd een ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Gewest houdende de handelshuur van korte duur. Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 19 mei 2019 en worden opgelijst in volgend artikel van onze blog: https://www.sub-rosa.be/nl/blog/nieuw-korte-handelshuurovereenkomsten-voor-brDergelijke...

69,99 € incl. btw
In het Belgisch Staatblad van 9 mei 2019 werd een ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Gewest houdende de handelshuur van korte duur. Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 19 mei 2019 en worden opgelijst in volgend artikel van onze blog: https://www.sub-rosa.be/nl/blog/nieuw-korte-handelshuurovereenkomsten-voor-brDergelijke...

99,00 € incl. btw
NIEUW: Wilt u een VZW oprichten of de statuten van uw huidige VZW conform maken aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen? Vindt hier de standaardclausules die de statuten van uw VZW dienen te bevatten, conform het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen!Dit voorbeeld van oprichtingsakte/statuten is voor u een hulpmiddel...

99,00 € incl. btw
NIEUW: Wilt u een VZW oprichten of de statuten van uw huidige VZW conform maken aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen? Vindt hier de standaardclausules die het conform het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient te bevatten!Dit voorbeeld van oprichtingsakte/statuten is voor u een hulpmiddel en zeker geen sluitend...

129,00 € incl. btw
NIEUW (B2C): Met deze nieuwe pandovereenkomst zou u bijvoorbeeld een kredietlijn op korte termijn kunnen bekomen, en in het bezit blijven van de in pand gegeven zaak!   Met het nieuwe systeem van registratie, kan u nu uw voertuigen en andere waardevolle voorwerpen in pand geven, zonder ze te moeten afgeven en met de mogelijkheid ze verder te kunnen...

129,00 € incl. btw
NIEUW (B2C): Met deze nieuwe pandovereenkomst zou u bijvoorbeeld een kredietlijn op korte termijn kunnen bekomen, en in het bezit blijven van de in pand gegeven zaak!   Met het nieuwe systeem van registratie, kan u nu uw voertuigen en andere waardevolle voorwerpen in pand geven, zonder ze te moeten afgeven en met de mogelijkheid ze verder te kunnen...

129,00 € incl. btw
NIEUW (B2B) : Het bezitloos pandrecht, de zekerheid om te worden betaald, zelfs in geval van faillissement van handelspartners   Via dit nieuwe pandcontract kan de ten gelde making van de in pand gegeven goederen voortaan contractueel worden bepaald zonder tussenkomst van de rechtbank

129,00 € incl. btw
NIEW (B2B) : Het bezitloos pandrecht, de zekerheid om te worden betaald, zelfs in geval van faillissement van handelspartners   Via dit nieuwe pandcontract kan de ten gelde making van de in pand gegeven goederen voortaan contractueel worden bepaald zonder tussenkomst van de rechtbank

39,00 € incl. btw
NIEUW Aannemers, vanaf nu bent u beter beschermd tegen wanbetalers via onze clausule van eigendomsvoorbehoud   Na registratie ervan in het Pandregister blijft u eigenaar van uw materialen tot uw opdrachtgever u deze volledig heeft terugbetaald

39,00 € incl. btw
NIEUW Aannemers, vanaf nu bent u beter beschermd tegen wanbetalers via onze clausule van eigendomsvoorbehoud   Na registratie ervan in het Pandregister blijft u eigenaar van uw materialen tot uw opdrachtgever u deze volledig heeft terugbetaald

99,00 € incl. btw
NIEUW Perfecte tools om onbelast bij te klussen, zowel voor een vereniging als tussen particulieren   Onze handige contracten loodsen u door de verplichtingen en geven meer zekerheid bij de uitvoering ervan!
Toont 1 - 20 van de 25 items