Mesures pour entreprises Covid-19 – Débiteurs et insolvabilité
En tant qu'entreprise, vous risquez de connaitre des difficultés financières à la suite de la crise sanitaire actuelle. Les autorités ont prévu une gamme de mesures de soutien fédérales et régionales (que vous pouvez retrouver dans notre tableau téléchargeable gratuitement dans notre Legal Concept Store), mais celles-ci pourraient ne pas suffire à vous maintenir la tête hors de l'eau.
Creativiteit fiscaal aangemoedigd: onder welke voorwaarden kan u als bedrijfsleider auteursrechten uit uw onderneming ontvangen?
Sinds 2008 komt uw beroeps-inkomen uit exploitatie van auteursrechtelijk bescherm-de creaties, met inbegrip van computerprogramma’s, in aanmerking voor een fiscaal gunstige behandeling. Aan-gezien de wetgever daartoe weinig concrete richtsnoeren aanreikt, vult de overheid dat ruime wettelijke kader in door middel van omzend-brieven (zgn. “circulaires”).

Will justice save our planet?

 2020-05-06 14:33:09 | Jordan MABIALA | Articles
Will justice save our planet?
Over the last few years, we are witnessing an increase in the number of climate change litigation around the world. The expansion is both geographical and quantitative. Some cases are taking place in the United States, in France, others in Colombia and even in Pakistan.
Maatregelen voor vennootschappen Covid-19 – Debiteuren en insolvabiliteit
Als onderneming zal u ingevolge de coronacrisis al of niet financiële moeilijkheden ondervinden. Naast de waaier van federale en regionale ondersteuningsmaatregelen (en waarvoor wij verwijzen naar onze gratis te downloaden tabel in onze Legal Concept Store), zou het wel eens kunnen dat die niet voldoende zijn om het hoofd boven water te houden.

Burenrelaties in quarantaine

 2020-05-06 13:09:23 | Sarah ELSLANDER | Articles
Burenrelaties in quarantaine
De maartregelen genomen ter indamming van de Coronapandemie leiden ertoe dat de meeste onder ons meer tijd thuis doorbrengen. Dit heeft mede tot gevolg dat we meer tijd in de nabijheid van onze buren doorbrengen, gescheiden door muren, een haag of (soms te dunne) plafonds. Deze periode van lockdown geeft weliswaar aanleiding tot gebaren van solidariteit, maar kan soms ook de spanningen tussen buren verscherpen.

Blog Search

Categories

Recent Articles