Lancer son activité : les étapes de la création d’une société
L’article suivant va vous présenter les différentes étapes à respecter en vue de constituer une société dans les règles.

Overdracht van aandelen of van het handelsfonds?

 2022-05-03 15:54:18 | Peterkenne Jean-Marc |
Overdracht van aandelen of van het handelsfonds?
Een onderneming kan worden overgedragen via de overname van aandelen, ook bekend als een share deal, of via de overname van een handelsfonds, ook bekend als een asset deal.Beide transacties zijn echter juridisch en fiscaal geheel verschillend met andere rechtsgevolgen die wij hieronder beknopt zullen uiteenzetten.

Blog Search

Categories

Recent Articles