Préservez votre entreprise

 2022-02-17 16:18:00 | Cavdarli Alisan | Articles
Préservez votre entreprise
Que vous soyez un entrepreneur expérimenté ou débutant, il y a toute une série de réflexes à adopter et d’obligations à respecter qui sont indispensables pour assurer la continuité de votre entreprise et pour la faire prospérer en ces temps de crise et surtout, afin d’éviter une mise en cause ultérieure de la responsabilité de l’administrateur ou des actionnaires en cas de faillite.
Bescherm uw bedrijf - Beheer uw bedrijf om de crisis het hoofd te bieden
Of u nu een ervaren ondernemer bent of een beginner, er zijn een hele reeks reflexen aan te nemen en verplichtingen na te leven die van essentieel belang zijn om de continuïteit van uw onderneming te verzekeren en het te doen bloeien in deze tijden van crisis en, vooral, om de aansprakelijkheid van de bestuurder of de aandeelhouders in geval van faillissement te vermijden.
Arbitrageclausules in woninghuurovereenkomsten: zit er nog venijn in de staart?
In oude huurovereenkomsten zijn vaak arbitrageclausules terug te vinden, zeker indien er modelovereenkomsten werden gebruikt waarbij enkel nog enkele persoonsgegevens en data moesten worden ingevuld door de partijen.
Clauses d'arbitrage dans les baux d'habitation : y a-t-il un piège à éviter ?
Les clauses d'arbitrage se trouvent souvent dans les anciens baux, surtout si l'on utilise des modèles de baux où seules quelques données personnelles et dates doivent être remplies par les parties.

Blog Search

Categories

Recent Articles