Naar een systematische registratie van schenkingen van roerende goederen?
Op 1 januari 2022 zijn de nieuwe fiscale maatregelen van de Waalse regering in werking getreden. Het doel van de regering met deze maatregelen is duidelijk: belastingontwijking bestrijden. In dit artikel presenteren wij een van de belangrijkste maatregelen van deze hervorming: de verlenging van de termijn voor schenkingen van roerende goederen.

Nieuw: opgepast voor greenwashing binnen uw bedrijf

 2022-01-17 12:39:44 | Cavdarli Alisan | Articles
Nieuw: opgepast voor greenwashing binnen uw bedrijf
Duurcommissie toont aan dat veel van die groene claims in werkelijkheid onwaar zijn of slechts de halve waarheid bevatten.zaamheid en milieu zijn trending, maar de regels rond reclame worden niet altijd goed nageleefd door ondernemingen.
Vers un enregistrement systématique des donations mobilières ?
Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur les nouvelles mesures fiscales adoptées par le gouvernement wallon. En adoptant de telles mesures, l’objectif de celui-ci est clair : lutter contre les évitements d’impôts. Dans cet article, nous présenterons l’une des principales mesures de ladite réforme : le prolongement du délai pour les donations mobilières.
Arbitrageclausules in woninghuurovereenkomsten: zit er nog venijn in de staart?
In oude huurovereenkomsten zijn vaak arbitrageclausules terug te vinden, zeker indien er modelovereenkomsten werden gebruikt waarbij enkel nog enkele persoonsgegevens en data moesten worden ingevuld door de partijen. In de huidige templates is zo’n beding niet langer standaard opgenomen. Het komt niettemin nog voor dat een geschil ontstaat over zo’n oude huurovereenkomst met een arbitrageclausule. Is zo’n clausule op vandaag nog geldig?

Blog Search

Categories

Recent Articles