B2B-wet treedt in werking op 22 augustus 2020
 14/08/2020 | Articles
B2B-wet treedt in werking op 22 augustus 2020

 

De wet op het verbod van misbruik van economische afhankelijkheid (B2B-wet) dateert reeds van 4 april 2019. Daarin  was voorzien dat deze in werking zou treden op 1 juni 2020.

Omwille van de overlappende inwerkingtreding met de wet van 2 mei 2019 en het gegeven dat beide wetten wijzigingen aanbrachten aan verschillende versies van boek I en IV van het Wetboek Economisch Recht, had de wetgever aan de Koning de machtiging gegeven om wijzigingen aan te brengen aan het WER met het oog op een adequate opname van de artikelen inzake misbruik van economische afhankelijkheid. Dit moest ten laatste op 1 december 2020 gebeuren.  

Welnu, de Koning heeft zijn werk gedaan met als resultaat het Koninklijk Besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid.

Dit Koninklijk Besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 augustus 2020 en treedt in werking de 10de dag na de publicatie, hetzij op 22 augustus 2020.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons advocatenkantoor Sub Rosa Legal per e-mail (julien.decartier@sub-rosa.be) of per afspraak.

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles