Niet-concurrentieverplichting voor ex bestuurders: het Cassatie-arrest van 25/06/2020 noopt tot extra voorzichtigheid
 09/07/2020 | Articles
Niet-concurrentieverplichting voor ex bestuurders: het Cassatie-arrest van 25/06/2020 noopt tot extra voorzichtigheid

 

Bestuurders hebben ten aanzien van de onderneming een loyauteitsplicht. Uit deze plicht volgde volgens historische rechtspraak een niet-concurrentieplicht, dewelke gebaseerd is op de aanvullende werking van de goede trouw.

Met het arrest van 25/06/2020 (C.18.0144.N/1) stelt het Hof van Cassatie duidelijk dat deze loyauteitsverplichting (en dus de verplichting tot niet-mededinging) eindigt bij de beëindiging van het mandaat van de bestuurder, tenzij een overeenkomst hem/haar daartoe na het einde van zijn/haar mandaat expliciet blijft verplichten en/of indien zijn/haar daden een daad van oneerlijke mededinging zouden uitmaken.

Download gratis onze analyse in onze Legal Concept Store.

 

Sandra Gobert - Advocaat
Thierry Decoster - Legal Assistant

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles