Ondernemerschap en de Covid-19-crisis: welke maatregelen zijn er om de stabiliteit van uw onderneming te behouden?
 20/04/2020 | Articles
Ondernemerschap en de Covid-19-crisis: welke maatregelen zijn er om de stabiliteit van uw onderneming te behouden?

 

De Covid-19 gezondheidscrisis leidt ontegensprekelijk tot een economische crisis die een groot aantal bedrijven in alle sectoren schade zal berokkenen. Het is duidelijk dat sommige activiteitensectoren veel meer worden getroffen dan andere, met name vanwege de verplichting tot sluiting. Alle ‘fysieke’ winkels en bedrijven zijn in principe gesloten, met uitzondering van bepaalde bedrijven en activiteiten in sectoren die als essentieel worden beschouwd. Om de risico's voor de bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19 te beperken, hebben de federale staat en de gewesten verschillende maatregelen genomen om bedrijven in nood te helpen. Deze maatregelen, die u hierna in planvorm aantreft, zijn opgenomen in een handleiding die gratis beschikbaar is in onze Legal Concept Store. Er is ook een samenvattende tabel opgesteld om een overzicht te geven van al deze federale en regionale maatregelen. 

 

A. Welke juridische risico's loopt uw bedrijf? 

1) De alarmbelprocedure en de ontbinding
2) Andere vooruitzichten van discontinuïteit: de faillissementsprocedure en de gerechtelijke reorganisatie

 

B. Juridische en economische reacties

1) Wettelijke steunmaatregelen

- Een bevriezing van de lopende faillissementsprocedure?
- Adviesdienst voor bedrijven in moeilijkheden
- Tijdelijke werkloosheid van werknemers door overmacht

2) Economische en federale steunmaatregelen

- Overbruggingsrecht
- Belastingmaatregelen

> Uitstel van de termijn voor de indiening van aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven
> Uitstel van de termijn voor het indienen van BTW-aangiftes en klantenlijsten
> Automatisch uitstel van betaling van de roerende voorheffing
> Automatisch uitstel van betaling van PB, VenB, RPBI, BNIV
> Uitstel, vermindering of kwijtschelding van sociale zekerheidsbijdragen
> Vermindering van de voorafbetaling van de belasting

- Uitstel van hypotheekaflossingen en garantiesysteem
- Flexibiliteit in de uitvoering van overheidsopdrachten

3) Economische en regiospecifieke steunmaatregelen

A) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Een enkele premie om bedrijven te helpen die gedwongen worden te sluiten
- Verlenging van de betalingstermijn voor de PB
- Steun voor bedrijven in moeilijkheden  
- Diverse steunmaatregelen voor bepaalde sectoren :

> Afschaffing van de stadsbelasting voor de 1e helft van 2020
> Oprichting van een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels
> Vrijstelling van belasting op de exploitatie van taxi's of personenauto's met chauffeur

B) Vlaams Gewest

- Een enkele premie om bedrijven te helpen die gedwongen worden te sluiten
- Compensatiepremie voor bedrijven die niet hoeven te sluiten
- Achtergestelde leningen aan starters en schaalvergrotingen tegen een lage rente
- Automatisch uitstel van betaling PB
- Subsidies
- Specifieke maatregelen op het gebied van toerisme

C) Waals Gewest

- Een enkele premie om bedrijven te helpen die gedwongen worden te sluiten
- Toekenning van leningen
- Spreiding van de betaling van water- en elektriciteitsrekeningen
- Verlenging van de termijnen voor bedrijven die een verbintenis aangaan met het Waalse Gewest

 

Voor verdere informatie blijft het Sub Rosa Legal team tot uw beschikking staan. U kunt ons telefonisch bereiken op 02/538.32.50 of per e-mail op info@sub-rosa.be.

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search