Coronavirus, commerces et loyers, un ménage délicat

 2020-04-01 00:00:00 | Julien de CARTIER | Articles
Coronavirus, commerces et loyers, un ménage délicat
Nous sommes tous concernés par la crise du coronavirus, ou Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde. Celle-ci a des impacts majeurs sur le fonctionnement de notre société, et plus particulièrement depuis le 18 mars 2020 en Belgique, suite à l’arrêté ministériel qui a obligé les commerces non essentiels à fermer boutique. Nous nous attardons aujourd’hui sur le sort de ces commerces et plus particulièrement de leur obligation de payer le loyer

Coronavirus, commerces et loyers, un ménage délicat

 2020-04-01 00:00:00 | Julien de CARTIER | Articles
Coronavirus, commerces et loyers, un ménage délicat
Nous sommes tous concernés par la crise du coronavirus, ou Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde. Celle-ci a des impacts majeurs sur le fonctionnement de notre société, et plus particulièrement depuis le 18 mars 2020 en Belgique, suite à l’arrêté ministériel qui a obligé les commerces non essentiels à fermer boutique. Nous nous attardons aujourd’hui sur le sort de ces commerces et plus particulièrement de leur obligation de payer le loyer

Coronavirus, commerces et loyers, un ménage délicat

 2020-04-01 00:00:00 | Julien de CARTIER | Articles
Coronavirus, commerces et loyers, un ménage délicat
Nous sommes tous concernés par la crise du coronavirus, ou Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde. Celle-ci a des impacts majeurs sur le fonctionnement de notre société, et plus particulièrement depuis le 18 mars 2020 en Belgique, suite à l’arrêté ministériel qui a obligé les commerces non essentiels à fermer boutique. Nous nous attardons aujourd’hui sur le sort de ces commerces et plus particulièrement de leur obligation de payer le loyer

Covid-19 meer rechtszekerheid door volmachtenbesluiten

 2020-04-03 16:36:29 | Thierry DECOSTER | Articles
Covid-19 meer rechtszekerheid door volmachtenbesluiten
Aan de regering werden er door Minister Geens een reeks van volmachtenbesluiten voorgelegd betreffende justitie en die in de vorm van Koninklijke Besluiten zullen worden gepubliceerd.

Covid-19 meer rechtszekerheid door volmachtenbesluiten

 2020-04-03 16:36:29 | Thierry DECOSTER | Articles
Covid-19 meer rechtszekerheid door volmachtenbesluiten
Aan de regering werden er door Minister Geens een reeks van volmachtenbesluiten voorgelegd betreffende justitie en die in de vorm van Koninklijke Besluiten zullen worden gepubliceerd.

Covid-19 meer rechtszekerheid door volmachtenbesluiten

 2020-04-03 16:36:29 | Thierry DECOSTER | Articles
Covid-19 meer rechtszekerheid door volmachtenbesluiten
Aan de regering werden er door Minister Geens een reeks van volmachtenbesluiten voorgelegd betreffende justitie en die in de vorm van Koninklijke Besluiten zullen worden gepubliceerd.
L'impact du coronavirus sur les réservations de vacances
Vous avez acheté un billet d'avion, réservé un voyage ou loué une voiture sur votre lieu de destination et la pandémie a empêché votre départ ? Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de vos droits, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez.
L'impact du coronavirus sur les réservations de vacances
Vous avez acheté un billet d'avion, réservé un voyage ou loué une voiture sur votre lieu de destination et la pandémie a empêché votre départ ? Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de vos droits, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez.
L'impact du coronavirus sur les réservations de vacances
Vous avez acheté un billet d'avion, réservé un voyage ou loué une voiture sur votre lieu de destination et la pandémie a empêché votre départ ? Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de vos droits, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen

 2020-07-22 10:23:18 | Sarah ELSLANDER | Articles
De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen
Kocht u een vliegtuigticket, boekte u een reis of huurde u een auto op de plaats van uw bestemming en heeft de pandemie uw vertrek belet? Onderstaand vindt u een kort overzicht van waar u recht op heeft, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen

 2020-07-22 10:23:18 | Sarah ELSLANDER | Articles
De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen
Kocht u een vliegtuigticket, boekte u een reis of huurde u een auto op de plaats van uw bestemming en heeft de pandemie uw vertrek belet? Onderstaand vindt u een kort overzicht van waar u recht op heeft, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen

 2020-07-22 10:23:18 | Sarah ELSLANDER | Articles
De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen
Kocht u een vliegtuigticket, boekte u een reis of huurde u een auto op de plaats van uw bestemming en heeft de pandemie uw vertrek belet? Onderstaand vindt u een kort overzicht van waar u recht op heeft, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.
Coronavirus, handelaars en huurprijzen, een moeilijk huishouden
We maken ons allemaal zorgen over de coronacrisis, oftewel het Covid-19, dat momenteel over de hele wereld woedt. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van onze samenleving, meer bepaald sinds 18 maart 2020 in België, na het Ministerieel Besluit dat niet-essentiële bedrijven tot sluiting dwong. Vandaag richten we ons op het lot van deze bedrijven en meer in het bijzonder op hun verplichting om huurprijs te betalen.
Coronavirus, handelaars en huurprijzen, een moeilijk huishouden
We maken ons allemaal zorgen over de coronacrisis, oftewel het Covid-19, dat momenteel over de hele wereld woedt. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van onze samenleving, meer bepaald sinds 18 maart 2020 in België, na het Ministerieel Besluit dat niet-essentiële bedrijven tot sluiting dwong. Vandaag richten we ons op het lot van deze bedrijven en meer in het bijzonder op hun verplichting om huurprijs te betalen.
Coronavirus, handelaars en huurprijzen, een moeilijk huishouden
We maken ons allemaal zorgen over de coronacrisis, oftewel het Covid-19, dat momenteel over de hele wereld woedt. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van onze samenleving, meer bepaald sinds 18 maart 2020 in België, na het Ministerieel Besluit dat niet-essentiële bedrijven tot sluiting dwong. Vandaag richten we ons op het lot van deze bedrijven en meer in het bijzonder op hun verplichting om huurprijs te betalen.

Blog Search

Categories

Recent Articles