Google Search Case : hoe zit het met rechtszekerheid?
 14/05/2018 | Artikels
Google Search Case : hoe zit het met rechtszekerheid?

Google Search Case : hoe zit het met rechtszekerheid?
Klik hier om het artikel te lezen

European Competition Journal
by Magali Eben
PhD Candidate and Module Assistant University of Leeds; Scholar in Residence American Bar Association Section of Antitrust Law.

In December 2017 heeft de Europese Commissie in de zaak ‘Google Search (Shopping) Case for breach of Article 102TFEU’ aan Google een recordboete van 2,42 miljard euro opgelegd.

Dit artikel bekritiseert deze boete als een inbreuk op het beginsel van de rechtszekerheid, nu Google redelijkerwijze niet kon voorzien dat haar gedrag kon leiden tot een inbreuk op artikel 102 van het VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – voorheen het EG Verdrag).

Het bespreekt het belang van de rechtszekerheid alsook de uitgebreide en discretionaire bevoegdheid die de Commissie beschikt in zaken van misbruik van machtspositie, hierin inbegrepen de mogelijkheid om geen boete op te leggen.

Het artikel geeft ook een overzicht van de onzekerheid aangaande de toepassing van de wet op het ogenblik van het onderzoek alsook het gebrek aan duidelijkheid die er met de Beslissing is gekomen.

Door het opleggen van deze recordboete heeft de Commissie een opportuniteit gemist om de rechtszekerheid te respecteren alsook om het afschrikkingsdoel te combineren met een wens om pro competitief gedrag te stimuleren.Magali Eben

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles