Nieuw: Korte handelshuurovereenkomsten voor Brusselse handelaars
 14/08/2019 | Artikels
Nieuw: Korte handelshuurovereenkomsten voor Brusselse handelaars

 

In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2019 werd een Ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Gewest houdende de handelshuur van korte duur (zie Ordonnantie van 25 april 2019 betreffende de handelshuur van korte duur, B.S. 9 mei 2019).

Dergelijke handelshuurovereenkomsten van korte duur zijn er om tegemoet te komen aan de pop-up stores die inderdaad maar een kort ‘leven’ leiden.

De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 19/05/2019. 

Kenmerkend voor deze overeenkomsten zijn de volgende regels:

- Het gehuurde goed wordt geheel of deels gebruikt door de huurder voor kleinhandels- of ambachtelijke activiteiten met rechtstreeks contact met het publiek

- Zij moeten schriftelijk worden gesloten 

- De duur mag één jaar niet overschrijden

- Het contract eindigt van rechtswege op de einddatum. Bij eventuele verderzetting komt er een klassieke handelshuurovereenkomst tot stand

- De verplichte opmaak van een plaatsbeschrijving

- Onderverhuring is toegelaten

 

Sub Rosa Legal heeft in haar Legal Concept Store een voorbeeld van een dergelijke korte handelshuurovereenkomst.

 

Thierry Decoster
Legal Assistant Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles