Occasionele bijverdieners teruggefloten door het Grondwettelijk Hof
De tijd van maximaal 6.000 euro per kalenderjaar bijverdienen, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen, is gedaan. In het arrest van 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 18 juli 2018, die een regeling invoerde voor het occasioneel bijverdienen, vernietigd.
La loi du 28 avril 2020 : une première modification du Code des sociétés et des associations ?
En mai dernier est entrée en vigueur la loi du 28 avril 2020 transposant la directive (UE) 2017/828, également appelée directive « Droit des actionnaires II ». Les mesures adoptées, dont le champ d’application se limite aux sociétés cotées, visent, notamment, à favoriser l’engagement des actionnaires à long terme en les impliquant de manière plus accrue dans les prises de décisions de la société et avec plus de transparence.
Decennale aansprakelijkheid: de tienjarige termijn geldt voor de ontdekking van het gebrek, niet voor de stabiliteit
Wie in contact komt met bouwrecht, kent uiteraard de tienjarige aansprakelijkheid voorzien in de artikelen 1792 en 2270 BW, waarbij aannemers en architecten gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor gebreken die de stevigheid van het gebouw of van één van zijn belangrijke onderdelen in het gedrang kunnen brengen.
Mesures pour entreprises Covid-19 – Débiteurs et insolvabilité
En tant qu'entreprise, vous risquez de connaitre des difficultés financières à la suite de la crise sanitaire actuelle. Les autorités ont prévu une gamme de mesures de soutien fédérales et régionales (que vous pouvez retrouver dans notre tableau téléchargeable gratuitement dans notre Legal Concept Store), mais celles-ci pourraient ne pas suffire à vous maintenir la tête hors de l'eau.
Creativiteit fiscaal aangemoedigd: onder welke voorwaarden kan u als bedrijfsleider auteursrechten uit uw onderneming ontvangen?
Sinds 2008 komt uw beroeps-inkomen uit exploitatie van auteursrechtelijk bescherm-de creaties, met inbegrip van computerprogramma’s, in aanmerking voor een fiscaal gunstige behandeling. Aan-gezien de wetgever daartoe weinig concrete richtsnoeren aanreikt, vult de overheid dat ruime wettelijke kader in door middel van omzend-brieven (zgn. “circulaires”).
Showing 55 - 60 of 145 (Page 12)

Blog Search

Categories

Recent Articles