Ken uw gemeente: leegstandsheffing op woningen en gebouwen in het Vlaams Gewest
Deze materie werd vroeger geregeld door het Vlaams Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid (verder DGP) van 27 maart 2009 (B.S. 15 mei 2009) en het bijhorend besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 (B.S. 23 oktober 2017). Echter, door de afschaffing van de relevante bepalingen uit het DGP, zijn de gemeenten sedert 2017 volledig vrij bij het opstellen van hun reglement inzake leegstandsheffingen.
Laatste dag om algemene vergadering op te roepen is 24 augustus 2020
In onze nieuwsbrief van 03/04/2020 hebben wij op een rijtje gezet dat, als gevolg van de volmachtenbesluiten van de regering ingevolge de covid-19 crisis, elke vennootschap de keuze heeft tussen drie opties, waaronder de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering uit te stellen.
Le dernier jour pour convoquer une assemblée générale est le 24 août 2020
Dans notre newsletter du 03/04/2020, nous avions indiqué que suite aux arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux adoptés par le gouvernement en conséquence de la crise de la Covid-19, toutes les sociétés avaient le choix entre trois options, y compris le report de l'assemblée générale ordinaire, spéciale ou extraordinaire.
B2B-wet treedt in werking op 22 augustus 2020
De wet op het verbod van misbruik van economische afhankelijkheid (B2B-wet) dateert reeds van 4 april 2019. Daarin was voorzien dat deze in werking zou treden op 1 juni 2020.
La loi B2B entre en vigueur le 22 août 2020
La loi sur l'interdiction de l'abus de la dépendance économique (Loi B2B) date du 4 avril 2019 et devait entrer en vigueur le 1er juin 2020.

Blog Search

Categories

Recent Articles