Arbitrageclausules in woninghuurovereenkomsten: zit er nog venijn in de staart?
In oude huurovereenkomsten zijn vaak arbitrageclausules terug te vinden, zeker indien er modelovereenkomsten werden gebruikt waarbij enkel nog enkele persoonsgegevens en data moesten worden ingevuld door de partijen.
Clauses d'arbitrage dans les baux d'habitation : y a-t-il un piège à éviter ?
Les clauses d'arbitrage se trouvent souvent dans les anciens baux, surtout si l'on utilise des modèles de baux où seules quelques données personnelles et dates doivent être remplies par les parties.
Naar een systematische registratie van schenkingen van roerende goederen?
Op 1 januari 2022 zijn de nieuwe fiscale maatregelen van de Waalse regering in werking getreden. Het doel van de regering met deze maatregelen is duidelijk: belastingontwijking bestrijden. In dit artikel presenteren wij een van de belangrijkste maatregelen van deze hervorming: de verlenging van de termijn voor schenkingen van roerende goederen.

La valeur probante des messages WhatsApp

 07/12/2021 | Thierry DECOSTER | Articles
La valeur probante des messages WhatsApp
La règle générale en matière d'admissibilité des preuves est la suivante : lorsque la preuve est libre, elle peut être apportée par toutes voies de droit. Dans l’expression « Toutes voies de droit », il faut inclure les moyens de preuve numériques tels que les emails, les SMS mais aussi les messages WhatsApp.
Nieuw: opgepast voor greenwashing binnen uw bedrijf
Duurcommissie toont aan dat veel van die groene claims in werkelijkheid onwaar zijn of slechts de halve waarheid bevatten.zaamheid en milieu zijn trending, maar de regels rond reclame worden niet altijd goed nageleefd door ondernemingen.

Blog Search

Categories

Recent Articles