Drones om ons in de gaten te houden?

 11/03/2021 | Julien de CARTIER | Articles
Drones om ons in de gaten te houden?
Op 10 december 2020, na de aankondiging dat de beperkingen in verband met COVID-19 tijdens de feestdagen zouden worden gehandhaafd, kondigde de politiezone CARMA (regio Limburg) aan drones in te zetten om toezicht te houden op de naleving. Deze aankondiging heeft veel inkt doen vloeien op sociale netwerken, maar niet alleen op die media.

Des drones pour nous surveiller ?

 11/03/2021 | Julien de CARTIER | Articles
Des drones pour nous surveiller ?
Le 10 décembre 2020, suite à l’annonce du maintien des mesures de restrictions liées à la COVID-19 durant les fêtes de fin d’année, la zone de police CARMA (zone du Limbourg) annonçait l’utilisation de drones pour contrôler le respect de celles-ci. Cette annonce a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement.

Discrimination au travail

 11/03/2021 | Jordan MABIALA | Articles
Discrimination au travail
De nos jours, il n'est guère étonnant que la discrimination d'un employeur à l'égard d'un employé ne soit pas autorisée et constitue un motif de sanction, tant en droit pénal qu'en droit civil.

Discriminatie op de werkvloer

 11/03/2021 | Thierry DECOSTER | Articles
Discriminatie op de werkvloer
Thans is het nauwelijks verwonderlijk dat discriminatie vanwege de werkgever ten opzichte van de werknemer niet is toegestaan en grond vormt voor sanctionering, zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk.
Het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten
Op 3 februari 2021, werd een nieuw KB gepubliceerd aangaande het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten. Ondanks de wil van de wetgever om een maximum aan regels samen te brengen in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (in de sector vaak “Wet Jambon” genoemd), bleven een aantal bepalingen geregeld in afzonderlijke uitvoeringsbesluiten.

Blog Search

Categories

Recent Articles