Wegenwerken in Brussel ? Nieuwe vergoedingsregeling voor handelaars vanaf 25 maart 2019
We kennen het allemaal wel, de straten die wekenlang geblokkeerd zijn door openbare werken en de mobiliteit die flink in de war wordt gestuurd. Voor handelaars is deze situatie des te vervelender. Hun zaak wordt moeilijk bereikbaar en bijgevolg verliezen zij inkomsten en mogelijks zelfs cliënteel. Vanaf 25 maart 2019 kunnen Brusselse handelaars aanspraak maken op een schadevergoeding tussen 2.000,00 EUR en 2.700,00 EUR voor deze gederfde inkomste
Atterrissage du Code des sociétés et associations
Le nouveau code a été voté hier soir. La société coopérative a reçu un livre à part entière. Pour les petites sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 350.000,00 € et dont le total bilantaire ne dépasse pas 175.000,00 €, la responsabilité des administrateurs est limitée à 125.000,00 €.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is geland
Het nieuwe wetboek werd gisterenavond gestemd. De coöperatieve vennootschap kreeg een volwaardig boek 6. De drempel van aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders werd, voor kleine ondernemingen met een omzet van minder dan 350.000,00 € en een balanstotaal van maximaal 175.000,00 € verlaagd tot 125.000,00 €.

GDPR advocatuur

 29/01/2019 | Marie-Louise REEDIJK | Articles
GDPR advocatuur
De GDPR is nu al meer dan een half jaar van kracht en sluipt stilletjes binnen in alle sectoren, ook in de advocatuur. De Gegevensbeschermingsautoriteit bespreekt daarom in een van haar laatste artikels de noties van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’ in het kader van de advocatuur. De autoriteit probeert zo duidelijkheid te scheppen over verantwoordelijkheden van beide entiteiten.
A quel point pouvez-vous être géolocalisé par votre employeur ?
A l’heure du tout connecté, la localisation du travailleur par l’employeur est de plus en plus aisée.Cependant, avec les nouvelles obligations imposées par le RGPD, tout cela est-il encore légal ? Quelles sont les réglementations à respecter ?
Showing 110 - 115 of 145 (Page 23)

Blog Search

Categories

Recent Articles