De schulderkentenis in het oude en nieuwe bewijsrecht
De schulderkentenis is een eenzijdige rechtshandeling waarbij iemand van u geld leent en waarvoor u toch een geschrift wenst op te maken opdat eens er niet zou worden terugbetaald u een sluitend document voorhanden heeft om voor een rechtbank terugbetaling te eisen.In aansluiting op onze eerdere publicatie, laten wij u hierbij een vergelijking geworden tussen enkele nieuwe en oude (nog steeds in voege zijnde) bewijsregels.
La dépendance économique enfin intégrée en matière B2B
Le Parlement a voté le 21 mars 2019 dernier une nouvelle législation qui va révolutionner les contrats entre entreprises.D’une part, le concept de dépendance économique est intégré dans le code de droit économique qui vient s’ajouter à l’interdiction d’accords restrictifs de concurrence et l’interdiction d’abus de position dominante.

Belgen betaalden meer voor Jupiler

 03/06/2019 | Lucas LENAERTS | Articles
Belgen betaalden meer voor Jupiler
AB INBEV heeft een boete van 200 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie voor misbruik van machtspositie. Het bedrijf belemmerde bewust de grensoverschrijdende verkoop tussen Nederland en België, waardoor de Belgische consument meer moest betalen voor Jupiler tussen 2009 en 2016.
Dwingende bepalingen Wetboek van Vennootschappen
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen dat in werking is getreden op 1 mei 2019 bevat natuurlijk een aantal dwingende of suppletieve bepalingen. Deze hebben we voor u opgelijst.
Ook de bewijsregels werden in een nieuw kleedje gestoken
Op 14 mei 2019 werd de Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Hier vindt u een kort overzicht van wat dit nieuwe wetboek nu net inhoudt.

Blog Search

Categories

Recent Articles