L'interdiction de l'abus de dépendance économique : les premiers jugements tombent
Dans un jugement du 16 mars 2021, le Président du tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, siégeant comme en référé (et donc en tant que juge des cessations), s'est prononcé sur une violation supposée de l'interdiction de l'abus de dépendance économique.
Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid: de eerste uitspraken sijpelen binnen
In een vonnis van 16 maart 2021 heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, zetelend in kortgeding (en dus als stakingsrechter), uitspraak gedaan over een opgeworpen schending van het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid.
Dagelijks bestuurder en onafhankelijkheid: voorzichtigheid
De overgrote meerderheid van de vennootschappen werkt met dagelijks bestuurders.
Délégué à la gestion journalière et indépendance : attention
La grande majorité des sociétés font appel à des administrateurs délégués à la gestion journalière.
Het privacybeleid: een essentieel document
In het artikel "Het belang van algemene verkoopvoorwaarden" dat op 19 maart in onze newsletter werd gepubliceerd, hebben wij erop gewezen dat ondernemingen de neiging hebben algemene verkoopvoorwaarden te verwaarlozen. Deze verklaring is nog meer van toepassing wanneer het gaat om privacybeleid.

Blog Search

Categories

Recent Articles