Een nieuwe Corona-wet inzake Justitie

 06/01/2021 | Sarah ELSLANDER | Articles
Een nieuwe Corona-wet inzake Justitie
Op 24 december 2020 lag er in de juridische wereld geen kindje in de wieg, maar werd de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 gepubliceerd.
Qu'en est-il de vos actions en cas de divorce ?
Un divorce est un événement majeur, tant sur le plan émotionnel que financier. Lorsque l'un ou les deux conjoints sont également à la tête d'une entreprise florissante, le divorce prend une dimension supplémentaire.
Wat met uw aandelen in het geval van echtscheiding?
Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, zowel op emotioneel als op financieel vlak. Wanneer één of beide echtgenoten ook nog aan het hoofd staan van een bloeiende onderneming, krijgt de echtscheiding een extra dimensie.
De externe bestuurder: een toegevoegde waarde
Een bekwame raad van bestuur is essentieel voor een gezond en efficiënt bestuur in alle rechtspersonen. Om deze vennootschappen of verenigingen te helpen deze doelen te bereiken, zijn er een hele reeks goede praktijken van corporate governance die worden aanbevolen door de Code Buysse of de nieuwe UNIZO Code.
L’administrateur externe : une valeur ajoutée
Un conseil d’administration compétent est indispensable pour assurer une gestion saine et efficace dans toutes personnes morales. Pour aider ces sociétés ou associations à atteindre cet objectif, il existe toute une série de bonnes pratiques en matière de gouvernance d’entreprise qui sont recommandées, notamment par le Code Buysse III ou le nouveau Code Unizo.

Blog Search

Categories

Recent Articles