Travaux routiers à Bruxelles ? Nouveau système de compensation pour les commerçants à partir du 25 mars 2019
Nous le connaissons tous, les rues bloquées depuis des semaines par les travaux publics et une mobilité très confuse. Pour les commerçants, cette situation est d'autant plus agaçante. Leur entreprise est difficile à atteindre et, par conséquent, ils perdent des revenus et éventuellement même une clientèle.À partir du 25 mars 2019, les commerçants bruxellois peuvent réclamer une indemnité comprise entre 2.000,00 EUR et 2.700,00 EUR pour cette
Wegenwerken in Brussel ? Nieuwe vergoedingsregeling voor handelaars vanaf 25 maart 2019
We kennen het allemaal wel, de straten die wekenlang geblokkeerd zijn door openbare werken en de mobiliteit die flink in de war wordt gestuurd. Voor handelaars is deze situatie des te vervelender. Hun zaak wordt moeilijk bereikbaar en bijgevolg verliezen zij inkomsten en mogelijks zelfs cliënteel. Vanaf 25 maart 2019 kunnen Brusselse handelaars aanspraak maken op een schadevergoeding tussen 2.000,00 EUR en 2.700,00 EUR voor deze gederfde inkomste
Atterrissage du Code des sociétés et associations
Le nouveau code a été voté hier soir. La société coopérative a reçu un livre à part entière. Pour les petites sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 350.000,00 € et dont le total bilantaire ne dépasse pas 175.000,00 €, la responsabilité des administrateurs est limitée à 125.000,00 €.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is geland
Het nieuwe wetboek werd gisterenavond gestemd. De coöperatieve vennootschap kreeg een volwaardig boek 6. De drempel van aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders werd, voor kleine ondernemingen met een omzet van minder dan 350.000,00 € en een balanstotaal van maximaal 175.000,00 € verlaagd tot 125.000,00 €.

GDPR advocatuur

 29/01/2019 | Marie-Louise REEDIJK | Articles
GDPR advocatuur
De GDPR is nu al meer dan een half jaar van kracht en sluipt stilletjes binnen in alle sectoren, ook in de advocatuur. De Gegevensbeschermingsautoriteit bespreekt daarom in een van haar laatste artikels de noties van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’ in het kader van de advocatuur. De autoriteit probeert zo duidelijkheid te scheppen over verantwoordelijkheden van beide entiteiten.

Blog Search

Categories

Recent Articles