Wetboek van vennootschappen en verenigingen is geland
Het nieuwe wetboek werd gisterenavond gestemd. De coöperatieve vennootschap kreeg een volwaardig boek 6. De drempel van aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders werd, voor kleine ondernemingen met een omzet van minder dan 350.000,00 € en een balanstotaal van maximaal 175.000,00 € verlaagd tot 125.000,00 €.

GDPR advocatuur

 29/01/2019 | Marie-Louise REEDIJK | Articles
GDPR advocatuur
De GDPR is nu al meer dan een half jaar van kracht en sluipt stilletjes binnen in alle sectoren, ook in de advocatuur. De Gegevensbeschermingsautoriteit bespreekt daarom in een van haar laatste artikels de noties van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’ in het kader van de advocatuur. De autoriteit probeert zo duidelijkheid te scheppen over verantwoordelijkheden van beide entiteiten.
A quel point pouvez-vous être géolocalisé par votre employeur ?
A l’heure du tout connecté, la localisation du travailleur par l’employeur est de plus en plus aisée.Cependant, avec les nouvelles obligations imposées par le RGPD, tout cela est-il encore légal ? Quelles sont les réglementations à respecter ?
Wijziging merkenrecht vanaf 1 maart 2019
België heeft als laatste van de Benelux-landen ingestemd met het protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Vanaf 1 maart 2019 treden de nieuwe regels in werking. Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen uiteen.
Het Vlaams Huurdecreet: pas tijdig uw overeenkomsten aan!
In een eerdere nieuwsbrief hebben we de grote krachtlijnen reeds uiteengezet van het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet.Op 7 december 2018 is dit Vlaams Huurdecreet in zijn finale vorm gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om van kracht te zijn vanaf 1 januari 2019.De federale Woninghuurwet blijft onverminderd van toepassing als aanvullend recht (artikel 3).
Showing 120 - 125 of 156 (Page 25)

Blog Search

Categories

Recent Articles