Covid-19 meer rechtszekerheid door volmachtenbesluiten
Aan de regering werden er door Minister Geens een reeks van volmachtenbesluiten voorgelegd betreffende justitie en die in de vorm van Koninklijke Besluiten zullen worden gepubliceerd.
Coronavirus, handelaars en huurprijzen, een moeilijk huishouden
We maken ons allemaal zorgen over de coronacrisis, oftewel het Covid-19, dat momenteel over de hele wereld woedt. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van onze samenleving, meer bepaald sinds 18 maart 2020 in België, na het Ministerieel Besluit dat niet-essentiële bedrijven tot sluiting dwong. Vandaag richten we ons op het lot van deze bedrijven en meer in het bijzonder op hun verplichting om huurprijs te betalen.
Coronavirus, commerces et loyers, un ménage délicat
Nous sommes tous concernés par la crise du coronavirus, ou Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde. Celle-ci a des impacts majeurs sur le fonctionnement de notre société, et plus particulièrement depuis le 18 mars 2020 en Belgique, suite à l’arrêté ministériel qui a obligé les commerces non essentiels à fermer boutique. Nous nous attardons aujourd’hui sur le sort de ces commerces et plus particulièrement de leur obligation de payer le loyer
Filmer secrètement ses employés constitue-t-il automatiquement une violation du droit au respect de la vie privée ?
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il est possible de filmer ses employés moyennant le respect de certaines conditions. Dans un cas qui lui a été soumis, la Cour a effectivement considéré que la vidéosurveillance secrète opérée dans un supermarché n’avait pas porté atteinte à la vie privée des employés.

Less is more

 27/03/2020 | Sarah ELSLANDER | Articles
Less is more
Advocaten die zich willen afzetten tegen alle vernieuwingen, niet bij Sub Rosa Legal. We moeten de onafwendbare digitale realiteit voor ogen zien, ook binnen justitie zal de papieren wereld niet meer allesoverheersend zijn. Bovendien hebben de recente gebeurtenissen noodzakelijkerwijze voor een stroomversnelling in de digitalisering gezorgd.

Blog Search

Categories

Recent Articles