A quel point pouvez-vous être géolocalisé par votre employeur ?
A l’heure du tout connecté, la localisation du travailleur par l’employeur est de plus en plus aisée.Cependant, avec les nouvelles obligations imposées par le RGPD, tout cela est-il encore légal ? Quelles sont les réglementations à respecter ?
Wijziging merkenrecht vanaf 1 maart 2019
België heeft als laatste van de Benelux-landen ingestemd met het protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Vanaf 1 maart 2019 treden de nieuwe regels in werking. Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen uiteen.
Het Vlaams Huurdecreet: pas tijdig uw overeenkomsten aan!
In een eerdere nieuwsbrief hebben we de grote krachtlijnen reeds uiteengezet van het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet.Op 7 december 2018 is dit Vlaams Huurdecreet in zijn finale vorm gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om van kracht te zijn vanaf 1 januari 2019.De federale Woninghuurwet blijft onverminderd van toepassing als aanvullend recht (artikel 3).
Opgepast: betaal op tijd uw rolrechten!
Het voeren van een procedure voor de rechtbank brengt logischerwijze heel wat kosten met zich mee. Dit is niet enkel het geval voor de partijen, maar ook voor de FOD Justitie. Deze kosten worden deels opgevangen door de verplichte rolrechten. De rolrechten zijn de vergoedingen die betaald dienen te worden naar aanleiding van het inleiden van een zaak voor de rechtbank. Voor zaken die worden ingeschreven vanaf 1 februari 2019 zal deze nieuwe regel
Les droits intellectuels, nouvel outil financier ?
Depuis la modification profonde de la législation sur le gage, les droits intellectuels enregistrés peuvent être utilisés à titre de sûreté.Aujourd’hui, le contrat de gage ne requiert plus de dépossession pour pouvoir être conclu. Ce qui permet au titulaire d’un droit intellectuel, défini comme un bien meuble incorporel, de le mettre en gage.

Blog Search

Categories

Recent Articles