Dagelijks bestuurder en onafhankelijkheid: voorzichtigheid
De overgrote meerderheid van de vennootschappen werkt met dagelijks bestuurders.
Délégué à la gestion journalière et indépendance : attention
La grande majorité des sociétés font appel à des administrateurs délégués à la gestion journalière.
Het privacybeleid: een essentieel document
In het artikel "Het belang van algemene verkoopvoorwaarden" dat op 19 maart in onze newsletter werd gepubliceerd, hebben wij erop gewezen dat ondernemingen de neiging hebben algemene verkoopvoorwaarden te verwaarlozen. Deze verklaring is nog meer van toepassing wanneer het gaat om privacybeleid.
La politique de confidentialité : un document indispensable
Dans l’article « L’importance des conditions générales de vente » publié dans notre newsletter du 19 mars dernier, nous avions souligné que les entreprises avaient tendance à négliger les conditions générales de vente. Cette affirmation est d’autant plus vraie en ce qui concerne la politique de confidentialité. En effet, en consultant de nombreux sites, nous avons constaté que les politiques de confidentialité sont souvent rédigées de manière som

Europa komt uw rekeningen controleren

 18/06/2021 | Peterkenne Jean-Marc | Articles
Europa komt uw rekeningen controleren
Op 1 juni 2021 zou het Europees openbaar ministerie met zijn activiteiten kunnen beginnen. Dit project is het resultaat van de gemeenschappelijke wil van een twintigtal lidstaten om fraude, corruptie, witwassen van geld en BTW-fraude op Europees niveau te bestrijden. Tot nu toe had elk land de bevoegdheid om in deze aangelegenheden individueel op te treden.

Blog Search

Categories

Recent Articles