L’Europe vient contrôler vos comptes

 18/06/2021 | Julien de CARTIER | Articles
L’Europe vient contrôler vos comptes
Le 1er juin 2021, le parquet européen a pu commencer ses activités. Ce projet est issu d’une volonté commune d’une vingtaine d’états membres de lutter contre la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent ainsi que la fraude à la TVA au niveau européen. En effet, jusqu’à présent, chaque pays avait le pouvoir d’agir dans ces matières de manière individuelle.
Les clauses abusives dans les pactes d'actionnaires
Les pactes d'actionnaires peuvent contenir diverses dispositions, chacune soumise à son propre régime juridique, telles que des mandats, des options, des clauses de non-concurrence et de confidentialité.

IKEA goes dual !

 01/06/2021 | Jordan MABIALA | Articles
IKEA goes dual !
IKEA BELGIUM NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht en een dochtermaatschappij van de bekende Zweedse IKEA Groep.
De wet van 21 maart 2021: een vereenvoudigde procedure van gerechtelijke reorganisatie?
De wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 is op 26 maart in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De onrechtmatige bedingen in de aandeelhoudersovereenkomst
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen verschillende afspraken bevatten die ieder aan hun eigen juridisch regime onderworpen zijn, zoals lastgevingen, opties, niet-concurrentie en geheimhoudingsovereenkomsten.

Blog Search

Categories

Recent Articles