Geraakt door Brexit? Aanpassingen zijn mogelijk
Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie hebben veel bedrijven hun activiteiten zien teruglopen als gevolg van de beëindiging van contracten met hun gelijken aan de overkant van het Kanaal.
Het belang van de algemene verkoopvoorwaarden
Het is niet ongewoon dat ondernemingen die een dienst voor verkoop op afstand via internet aanbieden, op hun site geen algemene verkoopvoorwaarden voorstellen. Nog steeds worden algemene verkoopvoorwaarden te vaak door ondernemingen genegeerd.
L’importance des conditions générales de vente
Il n’est pas rare que des entreprises qui offrent un service de vente à distance via internet ne présentent pas de conditions générales de ventes sur leurs sites. Encore aujourd’hui, les conditions générales de vente sont trop souvent négligées par les entreprises.

Drones om ons in de gaten te houden?

 11/03/2021 | Julien de CARTIER | Articles
Drones om ons in de gaten te houden?
Op 10 december 2020, na de aankondiging dat de beperkingen in verband met COVID-19 tijdens de feestdagen zouden worden gehandhaafd, kondigde de politiezone CARMA (regio Limburg) aan drones in te zetten om toezicht te houden op de naleving. Deze aankondiging heeft veel inkt doen vloeien op sociale netwerken, maar niet alleen op die media.

Des drones pour nous surveiller ?

 11/03/2021 | Julien de CARTIER | Articles
Des drones pour nous surveiller ?
Le 10 décembre 2020, suite à l’annonce du maintien des mesures de restrictions liées à la COVID-19 durant les fêtes de fin d’année, la zone de police CARMA (zone du Limbourg) annonçait l’utilisation de drones pour contrôler le respect de celles-ci. Cette annonce a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement.

Blog Search

Categories

Recent Articles