De impact van het COVID-19-virus op vakantieboekingen
Kocht u een vliegtuigticket, boekte u een reis of huurde u een auto op de plaats van uw bestemming en heeft de pandemie uw vertrek belet? Onderstaand vindt u een kort overzicht van waar u recht op heeft, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.
Schuldbekentenissen uitgaande van handelaars: het Hof van Cassatie spreekt klare taal!
Artikel 1326, eerste lid B.W. bepaalt dat een schuldbekentenis slechts geldig is wanneer deze geheel met de hand wordt geschreven door de ondertekenaar; of minstens dient de ondertekenaar bij zijn handtekening een “goed voor” of “goedgekeurd voor” met de hand toe te voegen, waarbij de som of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt.
Niet-concurrentieverplichting voor ex bestuurders: het Cassatie-arrest van 25/06/2020 noopt tot extra voorzichtigheid
Bestuurders hebben ten aanzien van de onderneming een loyauteitsplicht. Uit deze plicht volgde volgens historische rechtspraak een niet-concurrentieplicht, dewelke gebaseerd is op de aanvullende werking van de goede trouw.
Le rappel à l'ordre des travailleurs occasionnels par la Cour constitutionnelle
L'époque de l'exonération d'impôts et de cotisations de sécurité sociale des 6.000,00 euros par année civile est révolue. Dans son arrêt du 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 18 juillet 2018 qui instaurait un régime de revenus complémentaires occasionnels.
Occasionele bijverdieners teruggefloten door het Grondwettelijk Hof
De tijd van maximaal 6.000 euro per kalenderjaar bijverdienen, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen, is gedaan. In het arrest van 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 18 juli 2018, die een regeling invoerde voor het occasioneel bijverdienen, vernietigd.

Blog Search

Categories

Recent Articles