Ondernemerschap en de Covid-19-crisis: welke maatregelen zijn er om de stabiliteit van uw onderneming te behouden?
De Covid-19 gezondheidscrisis leidt ontegensprekelijk tot een economische crisis die een groot aantal bedrijven in alle sectoren schade zal berokkenen. Het is duidelijk dat sommige activiteitensectoren veel meer worden getroffen dan andere, met name vanwege de verplichting tot sluiting. Alle ‘fysieke’ winkels en bedrijven zijn in principe gesloten, met uitzondering van bepaalde bedrijven en activiteiten in sectoren die als essentieel worden besch
L'entrepreneuriat et la crise du Covid-19 : quelles sont les mesures établies en vue de maintenir la stabilité de votre entreprise ?
La crise sanitaire du Covid-19 entraîne indéniablement une crise économique qui provoquera des dégâts pour un grand nombre d’entreprises, quel que soit le secteur. Evidemment, certains secteurs d’activités sont bien plus touchés que d’autres, notamment en raison de l’obligation de fermer. En effet, tous les commerces et magasins physiques sont en principe fermés, à l’exception de certains commerces et activités de secteurs jugés essentiels. Pour
Covid-19 : plus de sécurité juridique grâce aux pouvoirs spéciaux
Une série d'arrêtés royaux concernant la justice ont été présentés au gouvernement par le Ministre Geens et seront publiés sous la forme d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux.
Covid-19 meer rechtszekerheid door volmachtenbesluiten
Aan de regering werden er door Minister Geens een reeks van volmachtenbesluiten voorgelegd betreffende justitie en die in de vorm van Koninklijke Besluiten zullen worden gepubliceerd.
Coronavirus, handelaars en huurprijzen, een moeilijk huishouden
We maken ons allemaal zorgen over de coronacrisis, oftewel het Covid-19, dat momenteel over de hele wereld woedt. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van onze samenleving, meer bepaald sinds 18 maart 2020 in België, na het Ministerieel Besluit dat niet-essentiële bedrijven tot sluiting dwong. Vandaag richten we ons op het lot van deze bedrijven en meer in het bijzonder op hun verplichting om huurprijs te betalen.
Showing 10 - 15 of 97 (Page 3)

Categories

Recent Articles

Blog Search