Maatregelen voor vennootschappen Covid-19 – Debiteuren en insolvabiliteit
Als onderneming zal u ingevolge de coronacrisis al of niet financiële moeilijkheden ondervinden. Naast de waaier van federale en regionale ondersteuningsmaatregelen (en waarvoor wij verwijzen naar onze gratis te downloaden tabel in onze Legal Concept Store), zou het wel eens kunnen dat die niet voldoende zijn om het hoofd boven water te houden.

Burenrelaties in quarantaine

 06/05/2020 | Sarah ELSLANDER | Articles
Burenrelaties in quarantaine
De maartregelen genomen ter indamming van de Coronapandemie leiden ertoe dat de meeste onder ons meer tijd thuis doorbrengen. Dit heeft mede tot gevolg dat we meer tijd in de nabijheid van onze buren doorbrengen, gescheiden door muren, een haag of (soms te dunne) plafonds. Deze periode van lockdown geeft weliswaar aanleiding tot gebaren van solidariteit, maar kan soms ook de spanningen tussen buren verscherpen.
Ondernemerschap en de Covid-19-crisis: welke maatregelen zijn er om de stabiliteit van uw onderneming te behouden?
De Covid-19 gezondheidscrisis leidt ontegensprekelijk tot een economische crisis die een groot aantal bedrijven in alle sectoren schade zal berokkenen. Het is duidelijk dat sommige activiteitensectoren veel meer worden getroffen dan andere, met name vanwege de verplichting tot sluiting. Alle ‘fysieke’ winkels en bedrijven zijn in principe gesloten, met uitzondering van bepaalde bedrijven en activiteiten in sectoren die als essentieel worden besch
L'entrepreneuriat et la crise du Covid-19 : quelles sont les mesures établies en vue de maintenir la stabilité de votre entreprise ?
La crise sanitaire du Covid-19 entraîne indéniablement une crise économique qui provoquera des dégâts pour un grand nombre d’entreprises, quel que soit le secteur. Evidemment, certains secteurs d’activités sont bien plus touchés que d’autres, notamment en raison de l’obligation de fermer. En effet, tous les commerces et magasins physiques sont en principe fermés, à l’exception de certains commerces et activités de secteurs jugés essentiels. Pour
Covid-19 : plus de sécurité juridique grâce aux pouvoirs spéciaux
Une série d'arrêtés royaux concernant la justice ont été présentés au gouvernement par le Ministre Geens et seront publiés sous la forme d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux.

Blog Search

Categories

Recent Articles