Wat met uw aandelen in het geval van echtscheiding?
Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, zowel op emotioneel als op financieel vlak. Wanneer één of beide echtgenoten ook nog aan het hoofd staan van een bloeiende onderneming, krijgt de echtscheiding een extra dimensie.
De externe bestuurder: een toegevoegde waarde
Een bekwame raad van bestuur is essentieel voor een gezond en efficiënt bestuur in alle rechtspersonen. Om deze vennootschappen of verenigingen te helpen deze doelen te bereiken, zijn er een hele reeks goede praktijken van corporate governance die worden aanbevolen door de Code Buysse of de nieuwe UNIZO Code.
L’administrateur externe : une valeur ajoutée
Un conseil d’administration compétent est indispensable pour assurer une gestion saine et efficace dans toutes personnes morales. Pour aider ces sociétés ou associations à atteindre cet objectif, il existe toute une série de bonnes pratiques en matière de gouvernance d’entreprise qui sont recommandées, notamment par le Code Buysse III ou le nouveau Code Unizo.
L’importance du règlement d’ordre intérieur
Le 15 octobre 2020, la Cour constitutionnelle abrogeait deux paragraphes de la loi du 23 mars 2019 introduisant le « Code des sociétés et des associations ». La plus importante modification concerne le règlement d’ordre intérieur et l’abrogation du 3° de l’article 2 :59 qui interdisait les modifications de certaines dispositions statutaires.
Zijn uw algemene voorwaarden nog geldig?
Op 1 december van dit jaar treedt het derde luik van de wet van 21 maart 2019 in werking. Door de invoering van drie sets van nieuwe regels in het Wetboek van Economisch Recht, heeft die wet een belangrijke impact op de contractpraktijk en de bedrijfsvoering van ondernemingen.

Blog Search

Categories

Recent Articles